Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA RADOVA V UMJETNIČKE KOLONIJE " ZA DJECU CENTRA DUGA " KULEN VAKUF
PETA UMJETNIČKA KOLONIJA " ZA DJECU CENTRA DUGA" KULEN VAKUF ODRŽANA JE 27.05.2006. GODINE U KULEN VAKUFU.

UČESNICI KOLONIJE :

1.ADIS FEJZIĆ
2.ADMIR MUJKIĆ
3.AHMET IBUKIĆ AMI
4.ALAGA ISAKOVIĆ
5.INES ALIJAGIĆ
6.ALMA PAJAZETOVIĆ
7.ANTE BRKIĆ
8.AVDO ŽIGA
9.HASAN BEKANOVIĆ
10.BORIS ČISTOPOLJSKI
11.DINKO ŠEHIĆ
12.EDIN NUMANKADIĆ
13.ENES TOROMANOVIĆ
14.ENISA MURATOVIĆ
15.FIKRET LIBOVAC
16.HAJRUDIN OSMANAGIĆ
17.HALID ALIJAGIĆ
18.HALIL TIKVEŠA
19.HAMO IBRULJ
20.HAŠIM ŠAHINOVIĆ
21.HUSEIN DERVIŠEVIĆ
22.IBRAHIM BAJRIĆ
23.IBRAHIM ŠERTOVIĆ
24.IRFAN HANDUKIĆ
25.KASIM HAŠIĆ
26.MEHMED SMAJIĆ
27.MEHO ČAUŠEVIĆ
28.MESUD MIDŽIĆ
29.MIDHAT HRNČIĆ
30.MIRSAD BAŠIĆ
31.MIRSAD KONSTANTINOVIĆ
32.ŠEFIKA TOROMANOVIĆ
33.MIRSAD TALIĆ CICI
34.MIRSADA ALAGIĆ ŠABULIĆ
35.MIRZA IBRAHIMPAŠIĆ
36.MUHAMED DELIĆ
37.MUSTAFA SKOPLJAK
38.NERMIN KASUPOVIĆ
39.NESIM TAHIROVIĆ
40.RASEMA NAHIĆ
41.RIZAH BAŠIĆ
42.SALIH PAJAZETOVIĆ
43.SALIM OBRALIĆ
44.STANISLAV TAJIĆ
45.STIPE HAMULKA
46.SVJETLANA MEŠIĆna vrh