Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA MEHO ČAUŠEVIĆ 14.09. - 05.10.2006.
UMJESTO PREDGOVORA
Tasso da Silveria

Molitva

Ja grom sam, o Gospode, obijeljen izvana,
a iznutra prepun bijede i truleži.
Ti znaš, o Gospode, da ne pišem pjesmu,
vać samo molitvu, na nov te prizivljuć način,
kroz ove retke,
dozivljuć te, tjeskobno, pred lice ljudi,
jer molitva moja u šutnji, tako krhka i izgubljena, gotova da te i ne stiže.
Ja doista grob sam, o Gospode , iz tvoje božanske
prispodobe,
no , bivajuć grobom, premnogo trpim, o Gospode.
S olujama svojim već si mi pomogao da pridignem
studeni nadgrobni kamen.
Pomozi mi samo još malo bez svojih oluja jer nemam
snaga da ih podnesem.
pomozi mi samo još malo da odbacim nadgrobni kamen
na prašnjavo tlo,
i milošću tvojom
posve se raskrijem suncu i kiši.
Nek čiste me vode vječito peru izvana i iznutra,
i goruće zrake neka me vječito prže
i neka na nadgrobnom kamenu izbrišu slavni se
natpisi
i sav mi nek uruše krš
sve dok se ne svdedm na goli i priprosti kamen
na kojem ćeš moći otpočinuti, o Gospode,
ili na preponiznu prašinu
što tako sitna i laka
kadra je uzići
na nebo.BIOGRAFIJA

Meho Čaušević rođen je 11.06.1972. godine u Beogradu.Osnovnu i srednju školu završio je u Velikoj Kladuši, a akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu u klasi profespra Nusreta Pašića 1999. godine i stekao zvanje profesor likovnog obrazovanja i vaspitanja.
U toku studiranja učestvovao je na nekoliko kolektivnih izložbi studentskih radova.
Postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu uspješnozavršava 2005. godine i stiče naučno umjetnički stepen magistar slikarstva. U toku odbrane magistraskog rada pripremio je i uspješno postavio prateću izložbu iz ciklusa "Nišani" u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Učesnik je sedam likovnih kolonija te više dobrotvornih aukcija.
Dosad je imao tri samostalne izložbe u Bihaću i Velikoj Kladuši, a izlagao je na dvadeset i tri kolektivne izložbe u Velikoj Kladuši, Bihaću, Cazinu, Bužimu, Bosanskom Petrovcu, Sanskom Mostu i Sarajevu.
Jedan je od osnivača Udruženja likovnih umjetnika "Velika Kladuša", kao i inicijator održavanja Internacionalne kolonije slikara "Stari grad" u Velikoj Kladuši. Član je Udruženja likovnih umjetnika USK-a.
Zaposlen je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću kao viši asistent na predmetima likovna kultura i metodika likovne kulture.na vrh