Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA 3. BIJENALE " UMJETNOST MINIJATURE BOSNE I HERCEGOVINE" - 19.06. - 05.07.2006.
SPISAK UČESNIKA 3. BIJENALA UMJETNOST MINIJATURE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Abou Sidibe, Burkina Faso, Afrika
2. Admir Mujkić, Sarajevo, BiH
3. Ahmet Ibukić, Bihać, BiH
4. Ahmet Pinjić, Sarajevo, BiH
5. Aida Šabanović, Sarajevo, BiH
6. Aleksandar Guberina, Šibenik, Hrvatska
7. Alen Džindo, Visoko, BiH
8. Alica Jakirović, Mostar, BiH
9. Alija Kamber, Tuzla, BiH
10. Alma Krkalić, Živinice, BiH
11. Alma Suljević, Sarajevo, BiH
12. Almir Mazalović, Tuzla
13. Amar Porobić, Doboj, BiH
14. Amel Đikoli, Novi Grad, BiH
15. Amel Emrić, Tuzla, BiH
16. Amela Hadžimejlić, Sarajevo, BiH
17. Amir Omerović, Bremen, Njemačka
18. Amra Hadžihasanović, Sarajevo, BiH
19. Anel Jakirović, Mostar, BiH
20. Began Turbić, Tuzla, BiH
21. Berina Šuščević, Banja Luka, BiH
22. Biljana Abramušić, Zenica, BiH
23. Biljana Vrbić Mačak, Zavidovići, BiH
24. Bojana Mikulić, Sarajevo, BiH
25. Bojana Stokić, Doboj, BiH
26. Boško Kućanski, Sarajevo, BiH
27. Bratislav Hegyessy, Foča, BiH
28. Ćamil Osmanović, Puračić, BiH
29. Dajan Špirić, Banja Luka, BiH
30. Damir Pirić, Tuzla, BiH
31. Danka Damjanović, Banja Luka, BiH
32. Dario Pehar, Mostar, BiH
33. Darko Stanić, Sarajevo, BiH
34. Darko Šobot, Sarajevo, BiH
35. Davor Mešić, Tuzla, BiH
36. Do Bossade, Burkina Faso, Afrika
37. Dragan Gačnik , Zenica, BiH
38. Dragan Jukić, Bad Aibling, Njemačka
39. Dragan Kordić, Mostar, BiH
40. Dragan Žulj, Livno, BiH
41. Dragana Nuić Vučković, Široki Brijeg, BiH
42. Dragica Kotroman, Tuzla, BiH
43. Duško Abramušić, Zenica, BiH
44. Džeko Hodžić, Sarajevo, BiH
45. Džemail Silajdžić, Visoko, BiH
46. Džemila Rekanović, Sarajevo, BiH
47. Dženan Šehić, Sarajevo, BiH
48. Dženana Brkić, Sarajevo, BiH
49. Dževad Altumbabić, Tuzla, BiH
50. Đani Jakirović, Mostar, BiH
51. Đulejman Isić, Tuzla, BiH
52. Đuro Fišer, Sarajevo, BiH
53. Đuro Lubarda, Hamilton, Kanada
54. Edhem Gazdić, Visoko, BiH
55. Edin dervišević, Tuzla, BiH
56. Ehlimana Hlapović, Sarajevo, BiH
57. Eldar Bajramović, Tuzla, BiH
58. Elma Alić, Sarajevo, BiH
59. Emina Halilović, Tuzla, BiH
60. Emir Čengić, Sarajevo, BiH
61. Emir Ćehić, Bihać, BiH
62. Emir Dedić, Lukavac, BiH
63. Emir Delalić, Tuzla, BiH
64. Emir Šehanović, Tuzla, BiH
65. Enes Kavgić, Tuzla, BiH
66. Enes Lević, Brčko, BiH
67. Enes Sivac, Sarajevo , BiH
68. Fahrudin Selmanović, Tuzla, BiH
69. Faruk Ibrahimović, Tuzla, BiH
70. Feđa Ćehajić, Sarajevo, BiH
71. Fehim Husković, Veles, Makedonija
72. Ferid Prcić, Beč, Austrija
73. Fikret Abdić Todo, Velika Kladuša, BiH
74. Fikret Ibričić, Tuzla, BiH
75. Fikret Jahić Vršanin, Vršani, BiH
76. Fikret Libovac, Sarajevo, BiH
77. Gordana Mehmedović, Gračanica, BiH
78. Hamid Muhović, Sarajevo, BiH
79. Hamzalija Muhić, Sarajevo, BiH
80. Hazim Čišić, Bugojno, BiH
81. Hedija Lukač, Sarajevo, BiH
82. Husein Ahmetašević, Tuzla, BiH
83. Husref Mulaosmanović, Tuzla, BiH
84. Ilonka Jasak, Sarajevo, BiH
85. Inga Kljajo, Mostar, BiH
86. Ismet Ajanović, Sarajevo, BiH
87. Ismet Hrvanović, Tuzla, BiH
88. Ismir Delija, Sarajevo, BiH
89. Ivan Željko, Široki Brijeg, BiH
90. Ivan Ćavar, Široki Brijeg, BiH
91. Ivana Galić, Mostar, BiH
92. Ivana Marijanović, Mostar, BiH
93. Ivana Vidović, Mostar, BiH
94. Ivica Malčić, Zagreb , Hrvatska
95. Ivonka Matković, Sarajevo, BiH
96. Jadranka Marić, Tuzla, BiH
97. Jamin Kukavica, Zenica, BiH
98. Jasenka Jenko, Travnik, BiH
99. Jelena Karanović, Banja Luka, BiH
100. Jelena Pavić, Novi Grad, BiH
101. Josip Komšić, Kiseljak, BiH
102. Josipa Bralo, Široki Brijeg, BiH
103. Jure Miloš Grgin, Beograd, SCG
104. Jusuf Suljanović, Luea, Švedska
105. Kasim Hasić, Velika Kladuša, BiH
106. Kemal Hromić, Sarajevo, BiH
107. Kemo Boloban ,Hadžići, BiH
108. Kerim Muslić, Sarajevo, BiH
109. Krešimir Ledić, Mostar, BiH
110. Lejla Ćehajić, Sarajevo, BiH
111. Lidija Karamehmedović, Sarajevo, BiH
112. Ljiljana Rajković, Mostar, BiH
113. Madžida Suljanović, Mostar, BiH
114. Maja Behmen Novalić, Mostar, BiH
115. Maja Hrvanović, Lukavac, BiH
116. Maja Rubunić, Mostar, BiH
117. Marija Babović, Tuzla, BiH
118. Marijana Pazin, Mostar, BiH
119. Mario Naletilić, Mostar , BiH
120. Mario Šunjić, Mostar, BiH
121. Marko Lađušić, Beograd, SCG
122. Mehmed Klepo, Visoko, BiH
123. Mehmed Slezović, Novi Pazar, SCG
124. Mehmed Smajić, Bihać, BiH
125. Mehmed Zaimović, Sarajevo, BiH
126. Mensud Bećar, Visoko, BiH
127. Mensud Kečo, Sarajevo, BiH
128. Mensur Bešlagić, Frolunda, Švedska
129. Mensur Porović, Sarajevo, BiH
130. Mensur Verlašević, Visoko, BiH
131. Merima Trubić, Tuzla, BiH
132. Mersad kuldija, Sarajevo, BiH
133. Mersiha Merdžanović, Hadžići, BiH
134. Meša Bajrić, Gračanica, BiH
135. Midhat Fazlić, Sarajevo, BiH
136. Midhat Hrnčić, Sanski Most, BiH
137. Miodrag Ilinčić, Mrkonjić Grad, BiH
138. Mihajlo Nikolić, Banja Luka, BiH
139. Miljan Vuković, Trebinje, BiH
140. Miodrag Manojlović, Mrkonjić Grad , BiH
141. Mirjana Dreznjak Naletić, Mostar, BiH
142. Mirko Marić, Graz, Austrija
143. Miroslav Šetka, Zenica, BiH
144. Miroslav Kaurin , Sarajevo, BiH
145. Mirsad Hadžiefendić, Tuzla, BiH
146. Mirsad Hodžić, Tuzla, BiH
147. Mirsad Konstantinović, Sarajevo, BiH
148. Mirsad Krkalić, Tuzla, BiH
149. Mirsad Mustajbašić, Sarajevo, BiH
150. Mirsad Šehić, Sarajevo, BiH
151. Mirsada Baljić, Sarajevo, BiH
152. Mirsad Masal, Sarajevo, BiH
153. Mišela Boras, Čapljina, BiH
154. Mladen Miljanović, Doboj, BiH
155. Mubera Isanović, Sarajevo, BiH
156. Muhamed Bajramović, Zenica, BiH
157. Muhamed Ćeif, Sarajevo, BiH
158. Muhamed Ćejvan Aki, Banja Luka, BiH
159. Muhamed Mufi Abdagić, Tuzla, BiH
160. Muhamed Pjevo, Novi Grad, BiH
161. Mujo Grbić, Tuzla, BiH
162. Munever Salihović, Tuzla, BiH
163. Mustafa Faljić, Zavidovići, BiH
164. Musrafa Skopljak, Sarajevo, BiH
165. Nada Dobnik, Tuzla, BiH
166. Nada Martinović, Sarajevo, BiH
167. Naida Oruč, Sarcelles, Francuska
168. Nataša Klopić, Gradačac, BiH
169. Nedim Suljević, Tuzla, BiH
170. Nedžad Bešić, Srebrenik, BiH
171. Nedžad Ibrišimović, Sarajevo, BiH
172. Nedžib Suljević, Tuzla, BiH
173. Nerica Abdulić Osmančević , Sarajevo, BiH
174. Nermin Omerović, Tuzla, BiH
175. Nermina Mutevelić Jeremić, Tuzla, BiH
176. Nica Kraljević, Mostar, BiH
177. Nikola Vučković, Široki Brijeg, BiH
178. Nurdin Bešić, Doboj Istok, BiH
179. Nurudin Škapurović, Tuzla, BiH
180. Omer Smajlović, Srebrenik, BiH
181. Oste Erceg, Novi Grad, BiH
182. Ozren Božanović, Tuzla, BiH
183. Pavle Rističević, Doboj. BiH
184. Petar Knežević, Brčko, BiH
185. Peter Umrath, Kolbermoor, Njemačka
186. Predrag Mitrić, Derventa, BiH
187. Radenko Milak, Banja Luka, BiH
188. Radoslav Gašić, Sarajevo, BiH
189. Ragib Lubovac, Sarajevo, BiH
190. Rahman Šabanović, Živinice, BiH
191. Raib Salihefendić, Sarajevo, BiH
192. Rasema Hrvačić, Travnik, BiH
193. Redžep Nikšić, Novi Pazar, SCG
194. Refik Hrštić, Brčko, BiH
195. Renato Rakić, Gradiška, BiH
196. Rifat Zahirović, Tuzla, BiH
197. Risto Antunović, Beograd, SCG
198. Risto Miličević, Tuzla, BiH
199. Robert Andrejaš, Tuzla, BiH
200. Sabina Agić, Visoko, BiH
201. Salko Pezo, Mostar, BiH
202. Samir Sućeska, Sarajevo, BiH
203. Samir Sufi, Tuzla, BiH
204. Sanja Timosok, Beč, Austrija
205. Saša Perkunić, Tuzla, BiH
206. Saša Šantić, Mostar, BiH
207. Savka Krčmar,Sarajevo, BiH
208. Sead Čerkez, Sarajevo, BiH
209. Sead Emrić, Bužim, BiH
210. Seada Delić, Gračanica, BiH
211. Sekula Dugandžić, Lepenica, BiH
212. Selver Begić, Bihać, BiH
213. Senaid Buljubašić, Srebrenik, BiH
214. Senka Hukić, Tuzla, BiH
215. Siniša Pavlović, Visoko, BiH
216. Slobodan Dimitrijević, Brčko, BiH
217. Smail Iftić, Sarajevo, BiH
218. Srđan Ćeranić, Sokolac, BiH
219. Stanislav Tajić, Bosanska Otoka, BiH
220. Stipe Hamulka, Bihać, BiH
221. Subhija M. Selesković, Rijeka, Hrvatska
222. Svjetlan Junaković, Zagreb,Hrvatska
223. Šefik Arnautović, Sarajevo, BiH
224. Tatjana Rukavina, Sarajevo, BiH
225. Tihomir Bazina, Kočerin, BiH
226. Tomica Tomić, Zagreb, Hrvatska
227. Tomislav Perazić, Zenica, BiH
228. Uta Putz, Rosenheim, Njemačka
229. Veselin Brković, Trebinje, BiH
230. Vesna Sušac, Mostar, BiH
231. Vesna Šantak, Zagreb, Hrvatska
232. Vladimir Mikulić Vava, Široki Brijeg, BiH
233. Vlado Ćavar, Široki Brijeg, BiH
234. Vlado Stjepić, Ljubljana, Slovenia
235. Vlatko Zimmer, Tuzla, BiH
236. Zdravko Jojić, Malmo, Švedska
237. Zdravko Novak, Tuzla, BiH
238. Zijad Sakić, Puračić, BiH
239. Zineta Agić, Tuzla, BiH
240. Zineta Dedić, Tuzla, BiH
241. Zoran Kovačević, Tuzla, BiH
242. Željka Vrdoljak, Livno, BiH
243. Željko Filipović, Sarajevo, BiH
244. Željko Jelić Kremanski, Prnjavor, BiH
245. Željko Peštić, Tuzla, BiH
246. Željko Žunić, Prnjavor, BiH
247. Živko Predžov, Veles, Makedonijana vrh