Gradska galerija Bihać
UDRUŽENJE UNA RITAM CENTAR " UNA RIDM COMUNITI " - 23.03 DO 03.04.2006.
ČLANOVI UDRUŽENJA : SELVER BEGIĆ, ADMIR DIZDAREVIĆ, NERMIN ČIRIĆ,AMIR DIZDAREVIĆ

GOST HARIS REKANOVIĆna vrh