Gradska galerija Bihać
MENSUD KEČO "SAN, JAVA I NEŠTO TREĆE" - Fotografije
http://www.ggbihac.ba/izlozbe/2012/keco1.jpg


http://www.ggbihac.ba/izlozbe/2012/keco2.jpg


http://www.ggbihac.ba/izlozbe/2012/keco3.jpg


http://www.ggbihac.ba/izlozbe/2012/keco4.jpgna vrh