Gradska galerija Bihać
MENSUD KEČO "SAN, JAVA I NEŠTO TREĆE" 07- 22.12.2012.
na vrh