Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA SLIKA IZ FUNDUSA KOLONIJE " KRUŠNICA " 06.02. - 21.02.2006.
1970. GODINE ROĐENA JE KOLONIJA U BOSANSKOJ KRUPI NAZVANA "KRUŠNICA" PO RJEČICI KOJA IZVIRE I UVIRE U OVOM GRADU. PRVI DOMAĆIN PRVOG OKUPLJANJA LIKOVNIH UMJETNIKA U OVOM PROSTORU BIO JE ENVER KRUPIĆ. ISTOVREMENO JE BOŠKO KARANOVIĆ RADIO SPOMENIK SA ŠEST MOZAIKA, KOJI JE LOCIRAN U NEPOSREDNOJ BLIZINI DOMA KULTURE U BOSANSKOJ KRUPI. IPAK, POČETNI KORACI SE NISU UTISKIVALI U RAVNU LINIJU HODA KA CILJU - TRAGALO SE ZA SAGLASNOM FORMOM ZA SOPSTVENOM SUŠTINOM, PREUZIMALI SE MODELI, KORIŠTENI I NA DRUGIM MJESTIMA, "KOLEBALO SE I ODUSTAJALO" (BOŠKO KARANOVIĆ). PRVO OKUPLJANJE SLIKARA JE BILO ISPOSREDOVANO SIMPOZIJUMOM SKLUPTURE, KOJI SE ODRŽAVAO U BIHAĆU POD NAZIVOM "BIHACIT". SLJEDEĆE GODINE, BEZ POSREDOVANJA, PONOVO JE BORAVILA JEDNA GRUPA LIKOVNIH UMJETNIKA, A 1972. GODINE JE U OKVIRU KOLONIJE URAĐEN SPOMENIK ŽRTVAMA FAŠIZMA. POTOM JE U KOLONIJI NASTAO ZASTOJ I ON JE TRAJAO DO 1976. GODINE.
O OVIM POČECIMA SVJEDOČI JEDAN ZAPIS BOŠKA KARANOVIĆA U KOJEM NALAZIMO ZORNA SVJEDOČENJA O PRVIH DESET SEZONA. U TROGODIŠNJOJ PAUZI JE RAĐEN ELABORAT O MEĐUODNOSIMA KOLONIJA NA OVOM PROSTORU ( BOSANSKI PETROVAC, BIHAĆ, CAZIN, BOSANSKA KRUPA) KOJE SU, ISTOVREMENO TREBALE IMATI I SVOJ SOPSTVENI PROFIL, A SREDIŠNJA JE TAČKA TREBALA BITI "GALERIJA UNA" U BIHAĆU. ZA KOLONIJU U BOSANSKOJ KRUPI JE REČENO DA BI ONA TREBALA BITI KOLONIJA GRAFIČARA. PROGRAM RADA "KRUŠNICE" NAČINILI SU BOŠKO KARANOVIĆ I ZDRAVKO VAJAGIĆ I NA OSNOVU TOG PROGRAMA KOLONIJA JE PONOVO OTVORENA 1976. GODINE.
U OKVIRU KOLONIJE JE FORMIRAN I KLUB LIKOVNIH RADNIKA U BOSANSKOJ KRUPI, KOJI JE POSTAO ORGANIZATOR I DOMAĆIN KOLONIJE. U SREDIŠTU RADA KOLONIJE BILA JE TEŽNJA ZA LIKOVNIM OBRAZOVANJEM. IZRAĐEN JE STATUT KOLONIJE PO KOJEM JE FORMIRAN I UMJETNIČKI SAVJET KOLONIJE I LJETNA ŠKOLA ZA MLADE.na vrh