Gradska galerija Bihać
VI UMJETNIČKA KOLONIJA ZA DJECU CENTRA DUGA KULEN-VAKUF
Šest godina zaredom umjetnici iz BiH okupljaju se u Kulen-Vakufu nošeni plemenitom idejom da pomognu djeci bez roditeljskog staranja smještenoj u Centru Duga.
Šesta umjetnička kolonija "ZA DJECU CENTRA DUGA" održana je 26.05.2007. godine u Kulen-Vakufu pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Bihaća mr. Hamdije Lipovače.
Na poziv organizatora Centra za djecu Duga i JU Gradska galerija Bihać odazvalo se 60 umjetnika :

Stipe Hamulka
Ermin Emrić
Meho Čaušević
Salih Pajazetović
Ismet Erdić
Mensud Kečo
Adela Veletanlić
Fikret Abdić Todo
Mersad Badnjević
Admir Mujkić
Fikret Libovac
Mesud Midžić
Adnan Dupanović
Halil Tikveša
Midhat Hrnčić
Ahmet Ibukić
Hamo Ibrulj
Mirsad Bašić
Alaga Isaković
Haris Rekanović
Mirsad Konstantinović
Izet Alečković
Harun Hošić
Mirsad Talić Cici
Halid Alijagić
Hašim Šahinović
Mirsada Alagić Šabulić
Amela Hadžimejlić
Husein Dervišević
Mirza Ibrahimpašić
Behzad Hadžiahmetović
Ibrahim Bajrić
Mustafa Skopljak
Hasan Bekanović
Ibrahim Šerović
Nermin Kasupović
Esmira Budimlić
Kasim Hašić
Nesim Tahirović
Danis Fejzić
Hata Mašinović
Osman Hajdarević
Muhamed Delić
Mehmed Smajić
Reza Mahan
Derviš Dedo Hošić
Mehmed Šiljdedić
Rihard Skopljak
Dževad Hozo
Mehmed Veletanlić
Rizah Bašić
Svjetlana Mešić
Selver Begić
Salim Obralić
Dinko Šehić
Skender Bajrović
Sej Ramić
Ahmet Hošić
Kamara Stanislav
Tajić Husnija Topićna vrh