Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA SEJ RAMIĆ 05.04. - 24.04.2007.
UMJESTO PREDGOVORA,

Osim homo universale Leonarda i Michelangela treba istaći POVRATAK PRIRODI. Mona Liza postaje vanvremenski izraz jednog pokreta i vraćanje čovjeka svojoj iskonskoj individualnosti. Iako osporavani radi pretjerivanja i izvještačenosti, barok i rokoko proizvode Rembranta, Velazquesa, vermeera, Rubensa, E Greca, Goyu?.. U 19. stoljeću opet se javlja želje za klasikom, iako hladno i imitativno, ali ravnoteža je romantizam i realizam. Jedan od najljepših perioda za umjetnike je impresionizam koji , načelno , raskida sa akademizmom, ali zadržava estetiku , emocije , svjetlost i boju kao bitne elemente artizma. Najvažniji je plenerski rad, direktno u kontaktu sa PRIRODOM , Moneta, Renoira , Degasa . Postimpresionizam nastavlja taj kontakt i proizvodi bitne segmente 20. stoljeća kao ekspresivnost Van Gogha, kubičnost Paula Cezanna, simbolizam Gauguina i opart Seurata . Difuzija pravaca 20. stoljeća šarenilo je reakcija na 19. stoljeće sa Pablom Picassom kao centralnom ličnosti. Javlja se vrhunac ekspresionizma i apstrakcije i nadrealizam intrigantnog Salvadora Dalija i raspjevanog u bojama Hanry Matissa. Umjetnost je sve više reakcija na otuđenje čovjeka. Osjeća se forsiranje koncepta ili ideje , a time udaljavanje od čarobnih estetskih, vizuelnih i emotivnih senzacija. Umjetnost treba da relaksira i da običnom konzumentu podari volju za životom i da ga udalji od svijeta surovih, monstruoznih ideja. Politika je danas postala dominantan faktor kao crkva u periodu srednjeg vijeka. Raskinimo sa okovima vladavine politike. Potrebna je MODERNA RENESANSA u smislu očuvanja prirode i umjetničkog izraza, kulture kao bogaćenja duha i opće naobrazbe. Etička kultura treba da odgoji pojedinca i cijelo društvo u duhu ljudskosti, uzajamnog poštovanja, pravednosti i istinitosti.
Sej

BIOGRAFIJA
Sej Ramić rođen je u Bosanskom Petrovcu 1961. Osnovu školu je pohađao u Sarajevu i Bihaću, a gimnaziju završava u Bihaću 1979. Akademiju likovnih umjetnosti diplomirao je 1983. u Sarajevu u klasi prof. Seida Hasanefendića. Osim umjetnosti bavi se i pedagoškim radom od 1985. Stalno je zaposlen u JU Gimnazija "Bihać" Bihać

Adresa : Bihaćkih branilaca 120 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina
E-mail adresa : ,
Gsm 061 787 033na vrh