Gradska galerija Bihać
4. Bijenale umjetnost minijature Bosne i Hercegovine - 26.06. - 16.07.2008.
Umjetnost minijature u BiH po četvrti put likovnoj publici predstavlja bijenalno, kao organizator Bosanski kulturni centar u Tuzli u želji da na jednom mjestu učestvuju svi likovni stvaraoci koji dobrovoljno žele biti sudionici jedne likovne manifestacije na nivou jedinstvene BiH.
Organizacioni odbor 4.BUM BiH-a je krajem 2006 i početkom 2007 godine poslao pozive za učešće na ovoj likovnoj manifestaciji, svim članovima ULUBiH-a, svim akademijama likovne umjetnosti ( Sarajevo, Banja Luka, Široki Brijeg, Trebinje) , pedagoškim fakultetima koji imaju odsjek za likovnu umjetnost (Mostar, Bijeljina) , članovima udruženja likovnih umjetnika pojedinih regija, kantona, gradova i dr.(Bihać, Zenica,Visoko, Travnik), pojedincima čije sdrese su pronađene u knjigama, katalozima i drugim dostupnim materijalima ili preko galerija,našim likovnim umjetnicima u dijaspori čije adrese smo mogli dobiti.
Želja nam je bila da obavijestimo što veći broj likovnih umjetnika o ovoj likovnoj manifestaciji kako bi na ovom bijenalu imali što veći odziv u cilju sagledavanja stanja u ovom segmentu likovnog stvaralaštva.Na pozive se odazvalo 250 umjetnika koji su poslali ukupno 700 radova u svim oblastima likovnog stvaralaštva obuhvaćenog u sedam kategorija za koje je predviđeno dodjeljivanje nagrada. Stručni žiri je, nakon zaključenja roka prijema radova, pregledao radove koje su umjetnici poslali za 4. BUM BiH za izlaganje nije odabrao 93 rada.
Žiri za dodjelu nagrada odabrao je djela koja je po kategorijama, nagradio na ovoj likovnoj manifestaciji.
Važno je navesti da je vrednovanje likovnih dijela bio jedini kriterij kojim su se rukovodili članovi žirija.
Važno je navesti da je 4.BUM BiH okupio likovne umjetnike iz 44 grada, mjesta u BiH, da veliki likovni centri nisu bitan preduslov za kvalitetno likovno stvaralaštvo, da je više od 90% likovnih dijela nastalo u 2007 godini, da na 4. BUM BiH-u učestvuju umjetnici različitih životnih i stvaralačkih dobi, da je veliko učešće žena likovnih stvaralaca, da je tematika likovnih djela vrlo široka, da je korištena tehnika rada veom arazličita, i niz drugih detalja koji se mogu uočiti u prikupljenom mnoštvu likovnih djela za 4.BUM BiH.
Sve ovo ohrabruje organizatore jer ova likovna manifestacija prerasta u nešto što umjetnici poštuju i gdje se, u navećem broju slučajeva, žele predstaviti u najboljem svjetlu. Vjerujemo da će katalog, sa po jednim reprodukovanim djelom i adresarom, pomoći učesnicima 4. BUM BiH-a, a i onima koji nisu učestvovali da sagledaju šta se to događa u likovnoj umjetnosti minijature a i ne minijature, na prostorima BiH i opredjeli ih za učešće na budućim bijenalima umjetnosti minijature koje će organizovati BKC u Tuzli.
Kao direktor 4. BUM BiH-a želim se zahvaliti umjetnicima koji su poslali svoja djela na ovu likovnu manifestaciju.

Enver Mandžić, prof.,dr.sc.na vrh