Gradska galerija Bihać
ONE LIČNO - 23.06. - 12.07.2008. Galerija Enver Krupić
IZ PREDGOVORA

Da li je u umjetnosti značajno ko je autor ? ona ili on?
I zašto lično? Kako drugačije, ako ne lično?

Kada sam se našla okružena djelima koja sam izabrala za ovu izložbu, na osnovu uvida u stvaralaštvo određenog broja mladih umjetnica Bosne i Hercegovine, stekla sam utisak da je moja pozicija posmatrača preokrenuta u poziciju posmatranog subjekta. Pogled koji gleda pogled. U novijoj istoriji umjetnosti, otkako su otvorena pitanja identiteta, statusa i prava žene, djela koja imaju kvalitet da "posmatraju" posmatrača, odnosno da mijenjaju pozicije subjekta koji gleda i gledanog objekta, većinom nastaju ženskom rukom. Primjer su Jenny Holzer, Rosemary trockel, Lorna Simpson, Adrian Piper itd. To, ipak, ne implicira isključivost, niti daje potvrdan odgovor na pitanje da li je u umjetnosti značajno ko je autor ? ona ili on.
U slučaju četrnaest umjetnica predstavljenih na izložbi "One lično" značajno je to da su sve na različite načine preokupirane ikonografijom sopstvenog intimnog svijeta i svijeta svog neposrednog okruženja.Preispitivanje aspekata ličnog identiteta podrazumijeva i problematiziranje porijekla, sadašnje situacije i budućnosti, te društvenog i kulturnog identiteta žene, umjetnice, mlade osobe koja pokušava realizovati svoju kreativnost u nezadovoljavajućoj bosanskohercegovačkoj realnosti. Motiv portreta , i često autoportreta, koji je prisutan na cijeloj izložbi, tretiran je u različitim medijima ? slikarstvu, kolažu, grafici, skulpturi, reljefu, video-artu,. Portret se, međutim, ne pojavljuje kao artističko reprodukovanje realnih fizionomija, već predstavlja kanal za iznošenje ličnog pogleda na svijet i stavova koji bitno određuju umjetničku osobenost autorica, tako da je lični stav neodvojiv od djela kao produkta.......................................................

Branka Vujanović


ONE LIČNO - Čmajčanin Lana, Čmajčanin Leila, Ćehajić Lejla, Dukić Sandra, Hasanbegović Nela, Huseinović Dženita, Jušić Adela, Kujundžić Emina, Popišta Renata, Porobić Lejla, Simčić Iva, Smajlović Merima, Veselinović Zvjezdana, Vidović Ana.na vrh