Gradska galerija Bihać
DŽAFER CERIĆ 06.03. - 27.03.2008. - SAN NA NEBU
BIOGRAFIJA

Rođen 1953. godine u Sanskom Mostu. Završio Višu hemijsku školu. Imao je 26 samostalnih i 135 kolektivnih izložbi širom svijeta. Slike su mu zastupljene u bosansko-hercegovačkoj i svjetskoj baštini. Sudjelovao je na mnogobrojnim likovnim kolonijama u zemlji i inozemstvu.

Dobitnik je Plakete IX tabora likovnih samorasnika 1976. godine , Galerija Trebinje

Plaketa grada Konjica za likovno stvaralaštvo 1977. godine

Prva nagrada na Bijenalu izvornih slikara u Ljubljani 1979. godine, te posebno priznanje Galerije i Stručnog žirija za umjetničko djelo, orginalnost stvaralaštva, osobni doprinos afirmaciji naše umjetnosti u zemlji i inozemstvu.

Ilustrovao je sedam knjiga poznatih pjesnika i književnika

2005. godine produciran je dokumentarni film o njegovom radu

U izdanju Štamparije Ključ, 2006. godine izašla je njegova monografija tiskana u 1.000 primjeraka na 300 stranica

Član je Društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske u zagrebu od 1979. godine

Također je član Udruženja likovnih umjetnika USK-a od 205. godine

Džafer Cerić živi i radi u Sanskom Mostu kao slobodni umjetnika.

IZ PREDGOVORA

Bit i svojsvo naivne umjetnosti u BiH rastu. Jedan od najsnažnijih izdanaka ove bosanskohercegovačke kulturološke pojave je , zasigurno, Džafer Cerić.
Njegova iskonski jednostavna izražajna snaga pomaže da podnosimo tehnički hladnu klimu civilizacije zato što kao melem teče u poremećeni krvotok ovog prostorno i vremenski otuđenog svijeta. Ovaj nadareni slikar, zasigurno, vraća zračak arhaičkog predjela izgubljene slikovitosti.

Oto Bihalji Merin, Minhen, 1975. godine

U njegovim slikama susrećemo zimski pejzaž i sve drugo što je vezano za zimu.njegova maštanas vodi u svijet razigranih konja i zajapurenih pijetlova, što na simboličan način dočarava život ovog podneblja. Na svim ovim slikama može se vidjeti dobro iznađen put vlastitog stila ? jedna od pozitivnih karakteristika umjetnosti, jer ostvaruje onu spontanost koja je neophodna našem vremenu i svakom umjetniku.
On stvara i priča priče o tradiciji bosanskog naroda i drvenim krovovima produbljenom paletom i sigurnim crtežom i kompozicijom, rafiniranim koloritom s nekom izvornom svjetlošću, koja je, uostalom, svojstvena izgrađenim slikarima .

Mr. Zvonko Merša, Sanski Most, 1979.godine


Džafer Cerić izrađuje slike s tipičnim bosanskim motivima, u kojima, s jedne strane, ocrtava pejzaž, arhitekturu i ljude, te njihove običaje. Na kompozicijama preovladavaju masovni prizori, te slike dijeli u dva plana, s tim da u prvom naznačava radnju , a u drugom hipertrofira likove koji nose izrazite psihološke karakterizacije i komentiraju događaj.

Prof. Juraj Baldani, Rijeka, 1982. godinena vrh