Gradska galerija Bihać
MUHAMED ĆEIF 07.02. - 25.02.2008. - RADOVI IZ CIKLUSA
BIOGRAFIJA
Rođen 1960. godine u Sarajevu. Srednju školu primjenjene umjetnosti i Akademiju likovnih umjetnosti, u klasi prof. Nusreta Pašića, završio u Sarajevu. Imao je 11 samostalnih i više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je slikarske nagrade na izložbi ?Anale 2000 ? . Sudjelovao je na mnogim međunarodnim likovnim kolonijama. Član je udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Od 2005. godine ima status slobodnog umjetnika.

IZ RECENZIJE
ANAMARIJA STIBILJ - ŠAJN

Boja predstavlja početak i kraj slike, stoga se paleta može posmatrati kao neki embrio u kome su boje uređene, položene i ponekad izmiješane.Na paleti se rađa život , život koji slikar poštuje od samog početka. Slikar vodi paletu kroz određene evolucione cikluse. Ona je obogaćena strukturom, postižući interesantne teksture, dvodimenzionalna osnova - često nejednakih oblika - transformiše se u cjelovitu umjetničku poruku. Slika tako nastaje iz palete.

U ćeifovom cjelokupnom opusu, impresija viđenog trenutka stapa se sa izrazima koji ostaju vizuelni svijet autora. Njegovi likovni izrazi otkrivaju samo istinu, neodvojivu simbiozu eksternog i internog, priču umjetnikovih vizija materijalnog svijeta. Ipak, priča vizije ostaje narativna, uprkos njegovoj digresiji u sferi izražajnosti.na vrh