Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA GRUPE "KAMMEN" - KAJINIĆ ANTO, MARIĆ MIRKO I EDIN NUMANKADIĆ - 25.03. - 15.04.2010.
KAMEN KAO KAMEN

Anto Kajinić, Mirko Marić i Edin Numankadić pojavili su se u likovnom životu Sarajeva i BiH sedamdesetih godina, nekako istovremeno i sa sličnim motivima. Ujedinilo ih je, osim evidentnog prijateljstva, i zajedničko gledanje na umjetnost koja je po njihovoj osjećajnosti morala da se izmakne od mimetičkog, realističkog, narativnog. Bilo je to, za to vrijeme, prava mala likovna revolucija, i uprkos otpora etablirane likovne i kulturne matrice na kojoj je počivao socijalistički dirigovani likovni diskurs, oni su hrabro ušli u taj prostor, osvojivši ga na sebi svojstven, za to vrijeme inovativan i likovno revolucionaran način.

A onda su nastupili kao grupa čiji naziv je potekao iz inicijala njihovih imena i tako je nastao KAMMEN, koji traje do danas kao zalog prijateljstva, ali i istrajavanja na traganju za likovnim iskazom koji je autentičan, ikonografski orginalan i misaono relevantan.

Sva tri autora, u međuvremenu su napravili iskorake u svom likovnom rukopisu, ali su do danas ostali vjerni temeljnom nastojanju da u likovnom iskazu istrajavanju na orginalnosti, misaonosti i estetskom određenju koje je van klasičnog, mimetičkog kazivanja.

Ante Kajinić je sa najlona prešao na ploču na kojoj u redukovanom kolorističkom prosedeu istražuje redukcionističke mogućnosti slike. Iako se koristi ikonografskim zankom, on ga redukuje na same začetke likovnosti, infantilne, ili možda one sa prapočetka umjetnosti, začete na pećinskom crtežu, ili pak, u nešto daljnjoj asocijaciji čak i na zapis sa bosanskog stećka.
On istražuje onaj psihološki trenutak u kome svaki stvaralac započinje svoje umjetnički čin. Strah pisca pred bijelim papirom, kompozitora pred crno bijelim tipkama klavira, slikara pred bijelom opovršinom, jesu trenuci koji inspirišu Kajinića da ih slikarski istraži i iz njih izvuče misao i emociju kojom se istrajno bavi.

Mirko Marić se bavi fotografijom kao grafikom. U tehnici fotografike, portetirajući likove on kazuje da je svaki čovjek poruka. Iz iskustva azilanta, izvlači osjećanja koja se tiču problematike rada i sa porukama na majicama onih koje portetira poigrava se određenim značenjima. U interakciji poruke i lika dobiva nova značenja koja svojom izražajnošću postižu nevjerovatnu ubjedljivost.

Najzad, Edin Numankadić evoulira u svom likovno iskazu kroz iskustva rata koji je proživio u Sarajevu. On pribjegava zapisu kao jedinom trajnom svjedočanstvu o svemu što je istorijski proživljeno. Prolaze ratovi, prolaze politike, mijenjaju se države, a o svemu tome ostaju tek zapisi da je nešto bilo. Numankadić, dakako, ne prezentira zapis kao verističku činjenicu, već ga slika, i od njega stvara likovnu tvorevinu. I on se koristi redukcijom, i ne razmeće se kolorističkim mogućnostima, već u monokromatskom ili tek nijansiranom sadržaju smještaja zapis kao misao uklesanu u likovni okvir. Tehnikom višeslojnog nanošenja materijala sugeriše protok vremena što je osnovna činjenica kada je zapis u pitanju, ili pak tehnikom nastrugavanja istražuje prapočetak, to jeste sam čin nastajanja.

I na kraju, nemoguće je u ovom vremenu zaobići i činjeicu da Ante, Mirko i Edin i danas izlažu zajedno, mada djeluju samostalno, možda pomalo prkoseći društvenim stereotipima koji su, na žalost, obilježili posljednjih dvadeset godina kod nas. Kada su prvi put nastupili zajedno, vjerovatno nisu imali na umu da pripadaju trima nacionalnim zajednicama koje vjekovima žive u BiH, budući da u tom vremenu ideologija nije potcrtavala tu činjenicu. Danas su svjesni i toga i baš zato nastupaju jedinstveno i na neki način predstavljaju likovnu reprezentaciju BiH, pokazujući da prijateljstvo, ljudskost i nadasve umjetnost mogu i moraju da istrajavaju protiv primitivnih društvenih i političkih obrazaca koje nam uporno naturaju.

Simbolika imena njihove grupe ovdje je činjenica sama po sebi.

Strajo KrsmanovićANTO KAJINIĆ

Biografija
Rođen 19.6.1953.u Modriči. Akademiju likovnih umjetnosti završio 1977.g. u Sarajevu, na slikarskom odsijeku, u klasi profesora Ismara Mujezinovića.Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH od 1980. i Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu od 1995. Član je hrvatskog kulturnog društva ?Napredak? u Sarajevu od 1991. te Matice Hrvatske od 1994. Član je i jedan od utemeljivača slikasrke grupe KAMMEN u Bosni i Hercegovini od 1987.g. Jedan je od organizatora i utemeljivača Simpozijuma monumentalne skulpture u Zenici 1991.
Utemeljivač je Umjetničke galerije Hrvatskog kulturnog društva ?Napredak? u Sarajevu od 1995. Od 1996. objavio je više od 50 eseja iz oblasti likovne umjetnosti u listovima i časopisima ?Obnoveljeni život? u Zagrebu, ?Oslobođenje? Sarajevo, ?Svjetlo riječi? Sarajevo, ?Naša riječ? Zenica, i dr. Studijski boravio u Francuskoj , Italiji, Rusiji, Njemačkoj, Holandiji i Grčkoj.
Na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom brijegu Sveučilišta u Mostaru tradi od 1996. u zvanju docenta, od 2000.g. u zvanju vanrednog profesora, a od 2003.g. u zvanju redovnog profesora na slikarskom odsijeku. Od 2005. je profesor crtanja na univerzitetu u Dubrovniku.
Priredio preko 20 samostalnih izložbi i učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

MIRKO MARIĆ

Biografija
Rođen 1949. u Zenici. Školu primjenjenih umjetnosti završio u Sarajevu na slikarskom odsjeku u klasi prof. Bore Aleksića. Član Udruženja likovnih umjetnika BiH od 1972. Akademiju likovnih umjetnosti završio u Sarajevu na slikarskom odsijeku u klasi prof. Bore Aleksića 1976. Dobitnik stipendije fonda ?Moše Pijade? za unapređivanje likovne umjetnosti u Jugoslaviji za 1979.g. Član je i jedan od osnivača grupe KAMMEN od 1987. Osnivač, s Kajinićem, Bijenala novih likovnih pojmova u Zenici od 1989. i Vajarske kolonije monumentalne skulpture u Zenici od 1990.
Od decembra 1993. živi u Gracu (Austrija) .Boravio studijski i radio duže u Njemačkoj.
Od 1970. priredio preko 30 samostalnih izložbi i učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.Dobitnik je više nagrda za umjetnički rad.


EDIN NUMANKADIĆ

Biografija
Rođen je 1948. u Sarajevu. Završio je pedagošku akademiju u Sarajevu. Studirao jugoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Član je udruženja likovnih umjetnika BiH od 1974.g. Radio je na umjetničkim radionicama u Parizu 1971. u SAD 1991. i Velikoj Britaniji 1994.
Od 1970. priredio je preko 30 samostalnih izložbi i učestvovao na brojnim kolektivnim u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je više nagrada za umjetnički rad.

Adresa : Trg ZAVNOBIH-a 20. Sarajevona vrh