Gradska galerija Bihać
HASAN BEKANOVIĆ "KANJONOM UNE" - 04. - 24. 02. 2010.
Pred nama se nalazi ciklus slika o rijeci Uni , autora Hasana Bekanovića rađenih u tehnici akvarela i ulja na platnu. Karakteristika ovih radova se ogleda prije svega u njihovoj studioznosti, koja za rezultat ima idejno i materijalno homogenu cjelinu koja tvori cjelovit ciklus slika.
Snaga ovih slika ogleda se u nekoliko bitnih elemenata, a temelji se na promatranju, vidu i uvidu u prirodni ideal rijeke, u ovom slučaju rijeke Une.
O rijeci Uni dosad je mnogo rečeno, kako u poeziji, književnosti tako i u slikarstvu, ali činjenica je da ovaj prirodni fenomen kao poticaj kreativnosti kod mnogih stvaraoca nikad nije iscrpljen i do kraja uobličen.
Rijeka Una kao i njen tok su ostali neuhvatljivi i neukrotivi za mnoge stvaraoce ali ne i za Hasana Bekanovića koji je uspio prigušenim, gotovo pastelnim tonovima ekspresivno nanešenim na platno da uhvati ? ono nešto ? što Una ima.
U ovom ciklusu autor nam daje svoje viđenje i doživljaj prirode koja je nažalost ugrožena od strane ljudskog djelovanja, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.
Ove slike su na izvjestan način svjestan ili podsvjestan vapaj umjetnika za zaštitom prirode od koje ovisimo i u kojoj jedino možemo biti ono što trebamo biti, a to je ljudska bića.
Posmatrajući ove slike ulazimo u jedan drugi, ljepši svijet nedirnute prirode koja svakim danom postaje sve više rijetkost zbog neshvatljivog djelovanja i odnosa čovjeka prema njoj.
Umjetnost kao najviša manifestacija ljudskog kreativnog djelovanja uvijek predstavlja duhovnu alternativu postojećem stanju stvari i upućuje nas u neophodnost društvene akcije.
Hasanove slike imaju upravo takav efekat da nas pozivaju gotovo kroz vapaj na hitnu akciju za očuvanje prirode od nas samih.
Ova akcija Hasanovog duha temeljena je na objektivnoj stvarnosti, za rezultat ima da on od pukog promatrača svijeta oko sebe postaje aktivan društveni djelatnik u sferi ukazivanja na određene društvene anomalije koje je potrebno otkloniti.
Na kraju možemo reći da su ove slike Hasana Bekanovića jedno divno autorovo svjedočanstvo, do kojeg stepena umjetnička kreativnost može oplemeniti nešto što egzistira u našoj neposrenoj blizini, a što često neprimjećujemo.

Mr. Meho Čaušević


Hasan Bekanović
Velika Kladuša
Član ULU USK-a i KLIK-a, učesnik mnogobrojnih likovnih kolonija u BiH i šire. Više puta samostalno i kolektivno izlagao.na vrh