Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA "POSITIVE REPORT" RIHARD SKOPLJAK I NERMIN NINO KASUPOVIĆ 26.11. - 15.12.2009.
RIHARD SKOPLJAK

Rođen je u Bihaću 29.05.1974. godine. Završio Srednju građevinsku školu u Bihaću. Cijeli život okružen bojama i umjetninama, a 1998. godine počinje sa aktivnim stvaranjem isith.Redovno učestvuje na likovnim kolonijama u BiH i Hrvatskoj i do sada izlagao na preko 20 grupnih izložbi.
Član je ULUB-a i ULUUSK-a.
Živi i radi u Bihaću.
Ozimice II B6 D4
77000 Bihać, BiH
+387 61 787 228
richard@bih.net.ba

NERMIN NINO KASUPOVIĆ

Rođen je 14.09.1982. godine u Bihaću..Od ranih dana odlučio je da će svoj život provesti kao umjetnik.Čuo je kako zanimanje ne biramo sami, nego ono bira nas. Osnove likovne naobrazbe stekao u Srednjoj umjetničkoj školi u Bihaću, i zbog nedostatka financija nije mogao da ga nastavi na nekoj od umjetničkih akademija. Ta činjenica ga nije zaustavila , nego je odlučio nastaviti sa naobrazbom, i naravno radom.
Sebe često naziva intermedijalnim umjetnikom.
Uz klasično, štafelajno slikarstvo, bavi se performanceom, video radom, instalacijom, intervencijom, antimuzikom za kazalište i film. Do sada imao četiri samostalne izložbe i dvadesetak zajedničkih u zemlji i inozemstvu.Učesnik brojnih likovnih kolonija, performance festivala te filmskih festivala.
Član je ULUB-a i ULUUSK-a .
Živi i radi u Bihaću.
Bakšaiški sokak 19
77000 Bihać, BiH
+387 61 752 055
ninoka@bih.net.bana vrh