Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA RADOVA VIII LIKOVNE KOLONIJE "ZA DJECU CENTRA DUGA" KULEN VAKUF 31.10. - 25.11.2009.
Izložba radova nastalih na VIII likovnoj koloniji "Za djecu centra Duga" koja je održana od 29.-31. maja 2009.godine u Kulen Vakufu u suorganizaciji Centra za nezbrinutu djecu Duga i JU "Gradska galerija" Bihać. Učestvovalo je 97 umjetnika koji su donirali 134 rada iz skoro svih likovnih oblasti. Prvih godina kolonija je imala lokalni značaj, jer su učestvovali isključivo umjetnici sa područja Unsko-sanskog kantona, da bi se postepeno pridruživali i umjetnici iz drugih gradova BiH, a od ove godine je poprimila internacionalni karakter zahvaljujući učešću umjetnika iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Radovi će biti ponuđeni u prodaji na nekoliko aukcija direktnog, izložbenog i televizijskog tipa u Sarajevu, Bihaću i Cazinu. Iako je cilj ovog projekta prvenstveno prikupljanju sredstava za pomoć nesmetanog rada Centra Duga radi se o vrlo kvalitetnom likovnom događaju koji raste iz godine u godinu i obećava da postane jedna od značajnijih događaja ovog tipa u regiji.
I ove godine pokrovitelj kolonije je bio gradonačelnik Bihaća Mr.Hamdija Lipovača, a veliki doprinos održavanju VIII liovne kolonije dali su sponzori :Bihacit ?Ikić doo, Bihaćka pivovara dd, Perutnina Ptuj, Coca Cola, SOS Dječije selo BiH, Uduženje sportskih ribolovaca Una Bihać.

UČESNICI VIII LIKOVNE KOLONIJE

1. NEHAT BEQIRI
2. VLADIMIR TEMKOV
3. MARINA FINCI
4. ENISA MURATOVIĆ
5. ADMIR MUJKIĆ
6. NERZAT BEJTULI KICA
7. ANDI VELETANLIĆ
8. ANEL JAKIROVIĆ
9. TATJANA RUKAVINA FAZLIĆ
10. KASIM HAŠIĆ
11. MUHAMED DELIĆ
12. MIRSADA BULIĆ
13. HAMZALIJA MUHIĆ
14. MIRSADA BALJIĆ
15. TAIDA JAŠAREVIĆ
16. MUHAMED ĆEIF
17. MUSTAFA SKOPLJAK
18. REŠAT AHMETI
19. TRAJČE BLAŽEVSKI
20. JASMIN KUKAVICA
21. BRANKA TURKIĆ
22. SPASE PEROVSKI
23. MIRSAD BAŠIĆ
24. ADMIR HALILOVIĆ
25. NURADIN TRTOVAC
26. DERVIŠ HOŠIĆ DEDO
27. JANEZ MUHVIĆ
28. STANISLAV TAJIĆ
29. ALAGA ISAKOVIĆ
30. DŽENITA HUSEINOVIĆ
31. HASAN BEKANOVIĆ
32. RENATA PAPIŠTA
33. MEHMED SMAJIĆ
34. MIRZA IBRAHIMPAŠIĆ
35. FIKRET ABDIĆ TODO
36. MUHAMED KAFEDŽIĆ
37. ZARIFA VELIĆ
38. BEHZAD HADŽIAHMETOVIĆ
39. HUSEIN DERVIŠEVIĆ
40. NERMIN KASUPOVIĆ
41. IBRAHIM BAJRIĆ
42. IZET ALEČKOVIĆ
43. MEHMED VELETANLIĆ
44. SINANUDIN BAJRIĆ
45. ADELA VELETANLIĆ
46. JANKO ORAČ
47. AVDO ŽIGA
48. SALIM OBRALIĆ
49. SAMIR SUČESKA
50. DARKO ŠOBOT
51. DANIS FEJZIĆ
52. SEID HASANEFENDIĆ
53. HASAN ČAKAR
54. RIZAH BAŠIĆ
55. HARUN HOŠIĆ
56. MESUD MIDŽIĆ
57. EDIN HASANIĆ
58. DARKO STANIĆ
59. FERIDA ŠARIĆ
60. MUAMER SADIKU
61. AMELA HADŽIMEJLIĆ
62. ESMIRA BUDIMLIĆ
63. SELMA KRONJE NIKOLIĆ
64. STIPE HAMULKA
65. ALICA JAKIROVIĆ
66. FEHIM HUSKOVIĆ
67. JOŽE KUMER
68. MEHO ČAUŠEVIĆ
69. MIDHAT HRNČIĆ MIDO
70. DRAGO HANDANOVIĆ
71. EDIS MURATOVIĆ
72. AZRA LOJO HAJRO
73. IBRAHIM ŠERTOVIĆ BJELI
74. SANJIN FAZLIĆ
75. ADIS FEJZIĆ
76. DANIJEL PREMEC
77. JASMIN ČAUŠEVIĆ
78. IRMA MERDANIĆ
79. ADNAN DUPANOVIĆ
80. TONI VASIĆ
81. DINKO ŠEHIĆ
82. BAHRA KURTOVIĆ
83. NEJRA VUKELIĆ
84. HARIS REKANOVIĆ
85. NELA HASANBEGOVIĆ
86. RIHARD SKOPLJAK
87. SELVER BEGIĆ
88. BORČE STOJANOV
89. ISMET ERDIĆ
90. NEVĐET ARAPOVIĆ
91. BORJANA GORGIJEVSKA
92. ŠEHERZADA HASANAGIĆ
93. MUHAMED BEGIĆ
94. REDŽEP REDŽIĆ
95. ADIS LUKAČ
96. HAŠIM ŠAHINOVIĆ
97. EMINA ŠAĆIRBEGOVIĆna vrh