Gradska galerija Bihać
JEDAN VIJEK MODERNE UMJETNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI - 18.04.2000 - 18.05.2000
ADEKA BER VUKIC ( TUZLA 1888 - SARAJEVO 1966) U Sarajevu je pohadjala Uciteljsku skolu. Slikarstvo je pocela da studira u Becu privatno, kod profesora Sefera , a od 1910 - 1914. god.na umjetnickoj skoli za zene. Po zavrsetku studija vraca se u Sarajevo, gdje je namjeravala da otvori privatnu slikarsku skolu, ali njeni planovi su bili osujeceni izbijanjem rata.Izmedju dva rata zivjela je u Drvaru i po raznim mjestima Dalmacije, ali se opet vratila u Sarajevo.
JOVAN BIJELIC ( Kolunic kod Bos. Petrovca 1886 - Beograd 1964.) Prve slikarske pouke primio je u Sarajevu od Jana Karela Janevskog, a zatim je studirao u Krakovu 1909 - 1913. Studije nastavlja u Pragu 1914. i Parizu 1915. Od 1915.do 1920. boravi u Bihacu, odakle prelazi u Beograd. Imao je privatnu skolu iz koje je izasao veliki broj slikara. Radoznao i uvijek okrenut ka novom, on je na svom plodnom putu umjetnika prosao kroz ekspresionisticku, fovisticku i konstruktivicku fazu. Od 1930.g. kolorit postaje glavni izrazajni elemenat, i on ce svojom emancipacijom, u djelima nastalim poslije drugog svjetskog rata dati apstraktivno obiljezje Bijelicevom slikarstvu.
VOJO DIMITRIJEVIC (Sarajevo,1910 - 1981.) Slikarstvo je studirao u Beogradu. U Parizu je proveo godinu dana kod poznatog slikara i teoreticara Andrea Lota. Na njegovo slikarstvo ostavili su odraza razni slikarski pravci : fovizam, nadrealizam i koloristici ekspresionizam, a u posljednje vrijeme i apstraktno slikarstvo. Medjutim, u isto vrijeme u mnogim djelima ostaje vjeran realistickoj koncepciji. Prije rata, kao pripadnik naprednog pokreta, obradjivao je pretezno socijalne teme, a za vrijeme i poslije rata, obradjuje teme NOB-e, ciji je ucesnik od samog pocetka.
LAZAR DRLJACA ( Blatni Otok kod Bos.Krupe, 1882 - Borci 1970. ) Slikarstvo je strudirao do 1911. u Becu. Iste godine odlazi u Pariz, gdje ostaje do pocetka rata.Izvjesno vrijeme boravio je u Italiji. Poslije studija slika portrete i figuralne kompozicije u duhu plenerizma ili stilizovano pod uticajem secesionizma. Izmedju dva rata pretezno ga zanima pejzaz. Narocito su karakteristicni bosansko hercegovacki motivi, slikani akvarelom u muklom ali kontrasnom koliritu, koji snazno djeluje svojom sjetom i dramatikom. Kao student izlagao je u beckoj "Secesiji" i 1911. na Internacionalnoj izlozbi u Rimu.
VOJISLAV HADZIDAMJANOVIC (Sarajevo 1895 - 1980. ) Po zavrsetku srednje skole u Sarajevu,1912. odlazi na slikarske studije u Budimpestu. Kratko vrijeme boravi u Becu. Bio nastavnik crtanja u Sarajevu, Mostaru, Trebinju. U svojoj realistickoj koncepciji on tezi da odgovarajucim koloritom i katkada vrlo neposrednim slikarskim postupkom docara odgovarajuci ambijent.
GABRIJEL JURKIC (Livno 1886 - 1974. ) Poslije zavrsene tehnicke skole u Sarajevu pocinje da studira slikarstvo u Zagrebu i zavrsava ga u Becu 1912. Od tada pa do nekoliko godina prije smrti, kada se preselio u Livno, zivio u Sarajevu. Spada medju najplodnije nase slikare. Rano se oslobodio Segantinijevog uticaja i stvorio svoj izraz, koji se bazira nanacelima Becke akademije.
HAKIJA KULENOVIC (Bos.Petrovac 1905 - Sarajevo 1987. ) Slikarstvo je zavrsio na Umjetnickoj skoli u Beogradu 1928. Iza toga odlazi u Pariz. Po povratku je bio nastavnik crtanja u Sapcu, a poslije oslobodjenja profesor Vise pedagoske skole u Sarajevu.
LUJZA KUZMIC - MIJIC (Sarajevo 1889 - Zagreb 1959. ) Prve slikarske pouke primila je u Sarajevu od Jana Karela Janevskog, odakle odlazi u Bec, gdje zavrsava Umjetnicku skolu za zene, 1912. Po povratku u Sarajevo radi kao crtac pri Zemaljskoj banci. Nakon rata ukljucuje se u likovni zivot Sarajeva, te izlaze sa ostalim likovnim umjetnicima. Iako je likovno obrazovaje stekla u Becu, u njenom se slikarstvu osjeca nagovjestaj novih struja koja su prodirala iz Francuske. U Sarajevu zivi do 1938. kada prelazi u Zagreb gdje ostaje do kraja zivota.
HINKO LAAS ( Sarajevo 1899 -Wasserburg 1975. ) Slikarsku akademiju zavrsio u Zagrebu. Putovao u Bec, Lajpcig i Prag.
JOSIP MONSINO LEVI (Sarajevo 1915 -?) Umjetnicku skolu zavrsava u Beogradu, gdje je cesto boravio u ateljeu Jovana Bijelica. Skolovanje nastavlja dalje, u Parizu na Academie de la Grande Chaumiere.
DJOKO MAZALICA ( Bosanska Kostajnica 1888 - Sarajevo 1975. ) Poslije zavrsene gimnazije prelazi u Budimpestu, gdje pohadja Umjetnicku akademiju (1910 - 1914.) Od 1918. g. zivi u Sarajevu zalazuci se aktivno na organizovanju likovnih izlozbi i unapredjenju umjetnosti u Bosni. U prvo vrijeme u njegovom slikarstvu prevladava uticaj postimpresioniozma, a docnije klasicizma i poetskog realizma. U posljeratnoj koloristickoj fazi njegovo slikarstvo je studiozno kao u prethodnim fazama. Poseban vid njegove aktivnosti je proucavanje srednjevjekovne umjetnosti.
DJORDJE MIHAJLOVIC ( Tuzla 1875 - 1919. ) Slikarstvo pocinje da studira u beogradu ( 1899 - 1901) odakle odlazi u Minhen gdje 1906. zavrsava Umjetnicku akademiju. U Minhenu ostaje do 1909. Kratko boravi u Parizu i Italiji. Od 1910. zivi u Tuzli. Za vrijeme I svjetskog rata, nekoliko mjeseci proveoje u Aradu, odakle je pusten zbog bolesti. Spada medju najsnaznije talente svoje generacije.
KARLO MIJIC (Bileca 1887 - Zagreb 1964.) Slikarstvo pocine da studira kod Jana Karela Janevskog u Sarajevu, odakle prelazi u Bec, Prag pa Minhen, gdje 1919. zavrsava Umjetnicku akademiju. Od 1914. do 1938. zivi u Sarajevu svestrano ucestvujuci u organizovanju likovnog zivota u Sarajevu.
ISMET MUJEZINOVIC (Tuzla 1907 - 1984. ) Zavrsio je Akademiju za likovne umjetnosti u Zagrebu 1929. i bio na specijalizaciji kod Joze Kljakovica. Od 1931. do 1933. g. boravi u Parizu , gdje na Sorboni posjecuje kurs istorije umjetnosti. U dodiru sa likovnim zivotom Pariza pada po uticaj savremenih slikarskih strujanja, koja ce naci odraz narocito u njegovim crtezima. U Sarajevo se vratio 1936. Posebno poglavlje njegovog likovnog opusa su djela sa temom iz NOB-e.
ROMAN PETROVIC (Donji Vakuf 1896 - Sarajevo 1947. ) Slikarstvoje studirao u Krakovu, Zagrebu i Budimpesti, odakle se 1917. g. vraca u Sarajevo. Svojim plodnim radom na organizovanju likovnog zivota i zalaganjem na uspostavljanju kontakta sa publikom on daje lik jednog predanog umjetnika u nasoj sredini. Raznolik je bio i u stilskim trazenjima i njegovo se interesovanje krece od akademskog realizma do ekspresionisticke deformacije oblika.
PERO POPOVIC (Prijedor 1881 -Sarajevo 1941. ) Gimnaziju je zavrsio 1902. u Sarajevu, tri semestra filozofije u Becu, a zatim prelazi u Prag, gdje zavrsava Akademiju likovnih umjetnosti ( 1904-1908). Po zavrsetku studija bio je nastavnik crtanja u Banjaluci, a od 1932. zivi u Sarajevu. On je jedan od prvih koji su , svoja sigurna likovna iskustva, poceli da prenose na mlađe talente kod nas.
BRANKO RADULOVIC (Mostar 1885 - Skoplje 1916. ) Prve slikarske pouke primio je u Beogradu, odakle prelazi u Prag,gdje 1911. g. zavrsava Umjetnicku akademiju. U dva navrata boravio je u Parizu . Kao dobrovoljac ucestvovao je u Balkanskim ratovima. Njegov kratki zivot bio je ispunjen patriotskim idealima i romanticarskim zanosom prema slikarstvu i muzici.
KARLO AFAN DE RIVERA (Mali Losinj 1885 - Mostar 1979.) Slikarske studije zavrsio je u Zagrebu 1918. na Visoj skoli za umjetnost i umjetni obrt. Krace vrijeme boravi u Italiji, gdje specijalizira zidno slikarstvo. Svoju likovnu karijeru poceo je slikanjem velikih dekorativnih povrsina u Zagrebu, Nasicama i Trstu. Vremenom se potpuno posvetio malom formatu i tehnici akvarela.
SIGO SUMERECKER (Banjaluka 1897 - Zagreb 1983.) Poslije mature studirao je neko vrijeme arhitekturu u Becu. Zavrsio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1924. i bio u Parizu na specijalizaciji. Nakon zavrsetka studija postavljen je za nastavnika crtanja na Muskoj gimnaziji u Sarajevu. Godine 1953. prelazi u Zagreb na Akademiju, gdje predaje tehnologiju slikanja.
PETAR SAIN (Mostar 1885 -Sarajevo 1965. ) Slikarstvo je studirao u Becu, Parizu i Minhenu, gdje 1913. g. zavrsava Umjetnicku akademiju. Po zavrsetku studija zivi u Sarajevu kao nastavnik crtanja. Za vrijeme I svjetskog rata kao vojni slikar dao je niz ciklusa sa temom "Ratni uzasi". Kao student pokazivao je sklonost za slikanje zivotinja, planinskog pejzaza i scena iz lova , za koje je 1936. dobio u Berlinu veliko priznanje - Diplomu i Veliku medalju za umjetnost.
v IVO SEREMET ( Livno 1900 - Sarajevo 1991.) Graficku skolu zavrsio je u Becu 1922.g., a Umjetnicku akademiju u Krakovu 1927. U Parizu je boravio 1935. i 1936. Predratna likovna aktivnost vezana je za Beograd i Zagreb, a poslije za Sarajevo.
BRANKO SOTRA ( Pljesevac kod Stoca 1906 - Stokholm 1960. ) Poslije zavrsene Umjetnicke skole u Beogradu 1929. boravi krace vrijeme u Parizu. Svoju likovnu karijeru poceo je u deceniji pred drugi svjetski rat u krugu sarajevskih umjetnika. Prije drugog svjetskog rata bavio se osim slikarstva, primjenjenom grafikom i reljefom u drvetu. Nakon rata posvecuje se grafici - drvorezu i linorezu - koju je u tehnickom i stilskom pogledu podigao na visoki umjetnicki nivo.
RIZAH STETIC ( Brcko 1908 - Sarajevo 1974. ) Nakon zavrsene srednje skole u Brckom prelazi u Zagreb, gdje 1932. zavrsava Akademiju za likovne umjetnosti. Prvi put izlaze 1932. u Brckom . Radoznalim trazenjem novih rjesenja on ostvaruje djela jednostavnija, sazetija u formi i profinjenija u boji. Obradjuje pejzaze, figure, mrtve prirode protkane stilizovanim folklornim motivima, koje vjesto prilagodjava savremenom izrazu.
TODOR SVRAKIC (Prijedor 1882 - Sarajevo 1931.) Po zavrsetku Slikarske skole u Beogradu prelazi u Bec, a zatim u Prag gdje 1911. zavrsava Slikarsku akademiju. Plodnu likovnu aktivnost koju je poceo u domovini jos za vrijeme studija, kontinuirano nastavlja u toku ratnih godina i godina mira sve do svoje smrti. Po slikarskom postupku i izboru kboja njegova djela nisu daleko od impresionisticke koncepcije.
PETAR TIJESIC (Sarajevo 1888 - 1978. ) Slikarstvo je studirao u Becu i Krakovu (1908 - 1914.). Kratko vrijeme boravio u Parizu. Poslije zavrsetka studija bio je nastavnik crtanja u Mostaru i Sarajevu. U svom realistickom slikarstvu on i bojom i crtezom nastoji da se priblizi motivu koji ga inspirise.
MICA TODOROVIC (Sarajevo 1900 - 1981. ) U Zagrebu je zavrsila Akademiju za likovne umjetnosti 1927. Po zavrsetku studija vraca se u Sarajevo, gdje vec na pocetku svoje likovne karijere zauzima vidno mjesto medju nasim umjetnicima. Interesantno je da je ovaj nas najjaci predstavnik intimistickog i duboko poetskog slikarstva svoju djelatnost pocela groteskno - satiricnim crtezima.
VLADO VOJNOVIC ( Bugojno 1917 - Sarajevo 1998. ) 1937. Upisuje Pravni fakultet u Beogradu gdje ce ga u daljem studiranju prekinuti rat. Nakon rata radi u redakciji lista "Oslobodjenje", a ubrzo zatim upisuje Drzavnu skolu za likovnu umjetnost u Sarajevu gdje diplomira u klasi slikara Ismeta Mujezinovica 1948. Bavi se restauriranjem fresaka i tehnologijom slikarstva, kaligrafijom. Od 1950. radi kao nastavnik u skoli primjenjenih umjetnosti u Sarajevu.na vrh