Gradska galerija Bihać
FARUK IBRAHIMOVIĆ - 29.09. - 14.10.2009.
BIOGRAFIJA

Faruk Ibrahimović rođen je u Brčkom 1943. godine. Fotografijom se počeo baviti od najranijeg djetinstva, a osnovna znanja sticao je od Matije Vučinića, uglednog tuzlanskog fotografa, i u Foto-klubu Gimnazije u Tuzli, a kasnije u Foto -kino klubu Tuzla i Lukavac.
U toku studentskih dana bavio se fotografijom, radio u studentskom listu Naši dani, a nakon povratka sa studija počinje period intenzivnijeg bavljenja fotografijom.U tom periodu snima amaterske igrane i dokumentarne filmove ( "Okvir okvira", "Gradačac je Zmaj"). Fotografija, ipak , ostaje njegova najveća ljubav, te posljednjih dvadesetak godina aktivno učestvuje na svim značajnijim smotrama i izložbama umjetničke fotografije. U periodu sedamdesetih pa do sredine osmadesetih značajan je njegov doprinos novinskoj fotografiji.Njegove radove i foto reportaže objavljuje većina ugledne dnevne i periodične štampe. Njegove fotografije nalaze se i u posebnim izdanjima (monografije, katalozi, brošure, prospekti ).
Prvu fotografiju izložio je 1963. godine i od tada do danas učestvovao je na 163 kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu, osvojio 49 nagrada sa 43 rada i održao 22 samostalne izložbe.
Nosilac je najvišeg domaćeg zvanja majstor fotografije (MF AUF - BiH ) od 2003. godine i međunarodnih zvanja AFIAP ( umjetnik Svjetske asocijacije za umjetničku fotografiju ) od 2002. godine i EFIAP (odličnik Svjetske asocijacije za umjetničku fotografiju) od 2007. godine - zvanje koje je ikada jedan bosanskohercegovački fotograf stekao.
Sada je član Photographic Society of America (PSA), počasni član Foto-kluba Sarajevo i član Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona od 1996. godine.
Njegove fotografije se nalaze u galerijama, muzejim i privatnim zbirkama u Australiji, Austriji, Finskoj, Mađarskoj, Norveškoj,SAD, Sloveniji, Španiji, Švedskoj, Turskoj i Velikoj Britaniji.
Trenutno se bavi edukacijom mladih i organizovanjem izložbi fotografije domaćih i stranih autora.


IZ PREDGOVORA


FOTOGRAFIJA FARUKA IBRAHIMOVIĆA
ILI MASLAČAK I NIŠAN LIRIKA VJEČNOSTI


Fotografiju Faruka Ibrahimovića određuje i karaktezira njegova autorska filosofija prema kojoj je viziranje i vizueliziranje jedini pravi put do spoznaje Svijeta. Nedvosmisleno visoka kultura gledanja , promatranja i zapažanja, a potom kadriranja i fikusiranja u objektivu, te donošenja zapisa na pozitivu , Ibrahimovića bitno određuje kao umjetnika fotografije. Radi se o izgrađenoj i za njega, do prepoznatljivosti karakterističnoj fotografskoj sintaksi, cjelovitom osobnom inventivno ? kreativnom fotografskom govoru.Riječ je o rezultatu angažiranja inventivno - kreativnog kapaciteta uistinu talentirane i radine osobe.
Digitalni fotografski zapis, Faruk Ibrahimović uvodi u laboratorij kompjutorske obrade, što ga svaki put dovodi na početak , tj.na mjesto s kojega je krenuo u svijet fotografije i na kojem je fotografija postala neodvojivim dijelom procesa njegovoga viđenja i spoznaje svijeta. Naime, autor se djelatno pojavljuje u procesu dobijanja fotografije prije davanja komande print. To je taman podudarno s Ibrahimovićevom poetikom i shvatanjem, prema kojem je svijet moguće bitno reducirati na posebnost i očiglednu potrebu estetizacije, kao bitnu mogućnost njemu bliske karakterizacije pojava za koje je zainteresiran, a koje su važne za interpretaciju njegovog viđenja svijeta..........................

Atif Kujundžićna vrh