Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA ARAPSKE KALIGRAFIJE 22.04. - 04.05.2009.
1.prof.dr. Ćazim Hadžimejlić - tradicionalna kaligrafija
2.Rašid Edib Huseinagić - tradicionalna kaligrafija, Ebru umjetnost
3.Mirsad Mirza Smajović - moderni stil
4.Sinanudin Ebu Muhamed Bajrić - tradicionalno pismo moderan stil
5.Senahid Makić - duborez
6.Meho Sjenar - duborez
7.Adil Jusić - pirogravura
8.Amir Al-Zubi - stripovi na arebici
9.Derviš Hošić - ulje na platnuna vrh