Gradska galerija Bihać
MEHMED ZAIMOVIĆ 20.11.2002. - 05.12.2002.
BIOGRAFIJA

Mehmed Zaimović je rođen 1938. u Tuzli.Školu za primijenjenu umjetnost završio je u Sarajevu.Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine na čijim izložbama redovno učestvuje od 1961. Bio je član ljubljanske "Grupe 69". Učestvovao je u radu mnogih likovnih kolonija u zemlji i inozemstvu. Dobio je više stipendija za studijske boravke u inozemstvu ( stipendija "Moša Pijade" za Pariz), te boravio u mnogim zemljama. Živi u Sarajevu i djeluje kao samostalni umjetnik.Bavi se slikarstvom, crtežom, grafikom, grafičkim dizajnom i opremom knjiga.
Učestvovao na više stotina kolektivnih i grupnih izložbi, na mnogim međunarodnim likovnim manifestacijama (bijenalima i trijenalima svjetske umjetnosti) na reprezentativnim izložbama ex-jugoslavenske i bosanskohercegovačke umjetnosti u mnogim zemljama svijeta. Ima preko pedeset samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu ( Sarajevo,Beograd , Zagreb, Ljubljana, Split, Paris, Beč, Keln, Arhus, Bergamo, Istambul, Modena, Prag, Šćećin itd. )
Dobitnik je velikog broja značajnih nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu. Dopisni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Djela mu se nalaze u mnogim muzejima, galerijama, javnim objektima i privatnim kolekcijama u zemlji i inozemstvu.
Adresa :
stan : Muse Ćazima Ćatića 17
atelje : Kulovića 3/VI , Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Predgovor

Likovni kozmos Mehmeda Zaimovića - čvrsto zaokružen u puninu jedinstvene umjetničke egzistencije i definiran u osebujnoj individualnosti njegovog likovnog jezika - uvijek iznova nam se otvara neiscrpnom magijom njegove likovne igre i onom već prisnom blizinom u koju nas je odavno pozvalo njegovo slikarstvo, ali koje istodobno - kao svaka dragocjenost i kao sve što ima dubinu - u svojoj slojevitosti ne pristaje na površnu lakoću plošnoga usvajanja, obavezujući, naime, naš pogled i naš duh na sabranost, upravo tako nas pozivajući u svoju blizinu koja počinje na slikovitoj plohi ali se pruža s one strane lica slike.
Taj sabrani, mirni Zaimovićev svijet, koji se odavno kristalizirao u prepoznatljivoj čistoti i rafirmanu njegovog likovnog jezika, - omogućuje nam da uvijek, u svakom likovnom prostor / vemenu i u svakom likovnom kontekstu, s osjećajem jedinstvenosti jednog poznatoga likovnog svijeta, možemo izreći onu riječ bliskosti i poznanstva koja iskazuje neponovljivu autentičnost autora i njegovog djela, naime riječ :"To je Zaimović " ! Riječ je, naime, o tome da slikarstvo Mehmeda Zaimovića predstavlja jedinstvenu duhovnu i ekspresivnu cjelinu umjetničkog iskustva, odnosno, ono lijepo jedinstvo, s jedne strane , životnog i egzistencijalnog uvida i doživljaja svijeta, i, s druge strane njegovog izražajnog umjetničkog uobličenja, njegove vizualne reprezentacije, njegovog prevođenja u vidljivo, na sceni slikovne plohe i sredstvima autorove likovne osjećajnosti i njegovog slikarskog umijeća, njegove ruke i oka.
U tom smislu nam se Zaimovićev likovni svijet predstavlja kao slojeviti višedimenzionalni likovni poredak koji nam se , naravno, ponajprije otvara svojim vidljivim licem kao predmetom primarnog doživljaja vizualnog i vidljivog sloja slike, i podložno je primarnoj deskripciji slikovnih obilježja i njegovih konstanti ili varijabli. Ali taj primarni, vidljivi sloj - sama ploha slike kao horizont događanja - zapravo je dubinski vezan za unutarnji sadržaj doživljajno/duhovnog umjetnikovog iskustva, za dubinske strukture jednog unutarnjeg svijeta, i, rekao bih, za unutarnju dramaturgiju umjetnikovog unutarnjega toka iskustva koje vibrira u širokom emotivnom i intelektualnom registru unutarnjih zbivanja : od spontaniteta asocijtivne igre formi, znakova i simbola, do grčevite dramatske prerade iskustva života, do same dramatike života koja prolazi kroz umjetnikovo biće, i ( stilizirano koloristički i znakovno-simbolički) izbija na slikovnu površinu da nam se saopći, da ukaže na ....,da uputi, da implicira, da asocira, ili nas uplete u umjetnikovu igru....
Sulejman Bosto, Iz pregovora u katalogu izložbe.na vrh