Gradska galerija Bihać
KERAMIČKI PEHARI 25.02.202. - 13.03.2002.
Uvod

Od dva stisnuta dlana u prapovijesti, koja su zacijelo prvi pehar, pa do današnjih dana, pehari su važan pratilac čovjekovog svakodnevnog života.Izrađivani su u trajnim materijalima kao što su plemenite i obične kovine, staklo, keramika i kamen. Najprije su peharima darivani velmože a zatim mnogi drugi, za dosege u sportskim, umjetničkim i društvenim natjecanjima ili u povodu drugih svečanih prigoda kojima želimo trajno obilježiti uspjeh primatelja i nakonost darovatelja. Kako je često simbolom uspjeha i radosti, to posebno gubi na izvornoj funkciji posude za tekućinu, a oblikovano sve više naglašava razloge i povod darivanja primatelja.
Povijest bilježi veliku važnost porculanskih pehara, za koje se tvrdilo kako mogu izmjenom boje otkriti otrov u tekućini.Oni su zasigurno vrlo važan dio zanatskog i vrijednog umjetničkog stvaralaštva u ljudskoj društvenoj i kulturnoj baštini.
Gore spomenute misli su razlozi priređivanja izložbe KERAMIČKI PEHARI "01 , u prvoj godini III. tisućljeća, koji su naveli organizatore, u želji da stimuliraju stvaralaštvo i invenciju umjetnika, da podupre potpunu slobodu likovnog pristupa temi pehara te tehnološkog postupka. Ohrabreni takvim odrednicama umjetnici su svojim djelima stvorili vrlo zaminljivu izložbu, na kojoj dolazi do izražaja stvaralački identitet 24 zelje sa svih kontinenata. Ona također može biti ohrabrujuća za sva nova i neuobičajena stvaralačka stremljenja u suvremenoj likovnoj umjetnosti.

IZLAGAČI

1.. Mohammad A. Al -Mairfi (Saudijska Arabija)
2.. Claudio Ance (Argentina)
3.. Vedrana Balković (Hrvatska)
4.. Emil Benčić (Hrvatska )
5.. Inese Brants (Letonija)
6.. Javier Cervantes (Meksiko)
7.. Andrew Chua Kon Wa (Singapur)
8.. Ann Cliffard ( Novi Zeland)
9.. Suzanne Cliffard (Novi Zeland)
10.. Andrea Čepiššakova (Slovačka)
11.. Vera Dajht Kralj (Hrvatska)
12.. Greg Daly (Australija)
13.. Tjok Dessauvage (Belgija)
14.. Nada Detoni (Hrvatska)
15.. Nadža Efendić (Bosna i Hercegovina)
16.. Lidija Filipec - Stanislav (Hrvatska)
17.. Mate Franin (Hrvatska)
18.. Eleonora Grgac (Hrvatska)
19.. Elžbieta Grosseova (Češka)
20.. Ljuba Hahonin (Rusija)
21.. Sergej Hahonin (Rusija)
22.. Bente Hansen (Danska)
23.. Đurđica Horvat (Hrvatska)
24.. Elke Huala (Austrija)
25.. Zorka Ivanović - Milley (Hrvatska)
26.. Višnja Jelačić (Hrvatska)
27.. Vlasta Ježić (Hrvatska)
28.. Davorin Kiš (Hrvatska)
29.. Ivica Kiš (Hrvatska)
30.. Klaudija Klamper (Hrvatska)
31.. Ivančica Korošec (Hrvatska)
32.. Vera Kovačić (Hrvatska)
33.. Ihor Kavalevych (Ukrajina)
34.. Julia Kavalevych (Ukrajina)
35.. Liudmyla Kavalevich (Ukrajina)
36.. Andrea Veronica Kotliarsky (Argentina)
37.. Irena Kramer (Slovenija)
38.. Marina Krstačić (Hrvatska)
39.. Andrea Kržišnik Pušić (Hrvatska )
40.. Kyung - Sook Lee ( Republika Koreja)
41.. Branka Legović (Hrvatska
42.. Giuseppe Lucietti (Italija)
43.. Lidija Maček - Stanić (Hrvatska)
44.. Višnja Markovinović (Hrvatska)
45.. Mirta Morigi (Italija)
46.. Samir Muller (Libanon)
47.. Suku Park (Republika Koreja)
48.. Zvjezdana Perović (Hrvatska)
49.. Mirta Pertovr (Argentina)
50.. Ratko Petrić (Hrvatska)
51.. Pompeo Pianezzola (Italija)
52.. Ankica Ribarević (Hrvatska)
53.. Hanibal Salvaro (Hrvatska)
54.. Cesare Sartori (Italija)
55.. Vania Sartori (Italija)
56.. Gligor Sazdivski (Hrvatska)
57.. Nenad Sokolić (Hrvatska)
58.. Vladimir Stanislav (Hrvatska)
59.. Jolanda Šabec (Slovenija)
60.. Irena šeb (Hrvatska)
61.. Vittore Tasca (Italija)
62.. Anika Teder (Estonija)
63.. B*chira Triki Bovazizi ( Tunis)
64.. Mariana Velasquez ( Meksiko)
65.. Ivica Vidrova Langerova (Slovačka)
66.. Karin Widnas (Finska)
67.. Barbara Wieland (Njemačka)na vrh