Gradska galerija Bihać
HUSNIJA TOPIĆ 17.01.2002. - 31.01.2002.
BIOGRAFIJA

Husnija Topić rođen 16.januara 1965. godine u Cazinu. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Likovno obrazovan u Sarajevu zvanjem slikara radi kao likovni pedagog u Cazinu. Član je Upravnog odbora udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine podružnice u Unsko - sanskom kantonu i član predsjedništva likovne kolonije u Bugojnu. Adresa : Husnija Topić, Klisa 77250 Cazin Bosna i Hercegovina tel. 037 51 39 90

Iz predgovora

Husnija Topić vođen ovom fantastičnom niti granice dva carstva, upravo granica kojoj Krajišnici pripadaju iznjedrila je junake, Mustajbega Ličkog, Budalina Talu, Hrnjice. Tu su u mudrosti i filozofiji likova najčešći motivi slikara Husnije. On vrlo vješto svoje likove skriva u maglene boje kao i granica na kojoj vrebaju razne opasnosti, a naši junaci skriveni u taj veo kao iz pjesme, kao iz priče, svakog trena mogu sa platna izjahati međe nas. Svoju likovnu priču Husnija razvija i dalje. Vidjećemo na platnu Ajvaz Dedu u Pruscu, lik Šantićeve Emine kako lebdi iznad hercegovačkih motiva i starog mosta na Neretvi.
To pretapanje i mistika su i bitni smisao vrijednosti slikareva djela. Apstrahujući prostor po kome jahač gazi, slika se nameće i običnom posmatraču i izbirljivom likovnom kritičaru.Ovi motivi podložni za čista islikavanja su u tom smislu i zamka, ali to je istovremeno izazov za vrsnog slikara koji sigurno Husnija jeste i neće niko ostati ravnodušan ispred slikareva platna.Likovno zapisnivanje i svojevrsno islikavanje epike je i otkrivanje bogate kulturne baštine Bosne koju, nažalost, u ovom vremenu zanemarujemo.
Evo, i Husnija kistom umjesto koplja kao, Servantesov Don Kihot šeta sa svojim junacima Krajinom otvarajući put do naših zakržljalih duša, koje, kao i epski junaci, lutaju bespućima ove nesretne zemlje.
Pisac, AMIR TALIĆna vrh