Gradska galerija Bihać
GRAFIKE I CRTEŽI IZ KOLEKCIJE UMJETNIČKE KOLONIJE U POČITELJU - 22.01. - 12.02.2009.
FRAGMENTI IZ KULTURNE HISTORIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Od početka svoga djelovanja , sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeća, Umjetnička kolonija u Počitelju postepeno je, od poklonjenih umjetnika - sudionika kolonije, formirala vlastitu zbirku umjetničkih djela. Do početka devedesetih godina i privremenog prestanka djelovanja kolonije u ratnim godinama, počiteljska zbirka je okupila značajan broj radova, od čega je danas preko četiri stotine i pedeset grafičkih listova i crteža. Ovi su radovi povremeno bili izlagani na kolektivnim izložbama članova udruženja likovnih umjetnika BiH ili na izložbama radova Počiteljske kolonije širom Bosne i Hercegovine.
Ovogodišnja izložba radova iz fundusa Kolonije predstavlja, ipak, svojevrsnu novinu - riječ je o, po prvi puta, izložbi isključivo grafičkih listova i crteža.Za ovu je priliku, iz tehničkih razloga, napravljena selekcija dijela grafičkog fundusa ( oko stotinu i deset radova ), s namjerom sukcesivnog i sistematičnog izlaganja njegovog preostalog dijela i formiranja nukleusa buduće, stalne zbirke počiteljske kolonije...............................
Aida Abadžić Hodžić


SLOBODAN KNEŽEVIĆ
HALIL TIKVEŠA
RISTO ANTUNOVIĆ
MIROSLAV ARSIĆ
DUBRAVKA BABIĆ
HUSKO BALIĆ
FIKRET LIBOVAC
MIRSAD KONSTANTINOVIĆ
AWADA EL.SHIMY
MAURICIO BONARA
ILIJA KOSTOV
HAKIJA KULENOVIĆ
VALENTIN TH. IONESCU
AVDO ŽIGA

MEHMED ZAIMOVIĆ
MILICA VUČKOVIĆ
JAN VERMEIREN
BORISLAV ALEKSIĆ
TRAJKO STOJANOVIĆ
SEID HASANEFENDIĆ
ŽARKO SMILJANIĆ
NADA GRIMS
RAZIJA POZNAVIJA VILA
EMIR DRAGULJ
MILKA PENIĆ
ŽIVKO DJAK

ENES MUNDŽIĆ
CIONKA DIMITRU
DIMČE NIKOLOV
MARCEL CHIRNAGA
NIKOLA SAFTOIN
MIODRAG NAGORNI
IRFAN HANDUKIĆ
BOBO SAMARDŽIĆ
STOJAN ČELIĆ
BOŠKO KARANOVIĆ
NUSRET HRVANOVIĆ
MENSUR VERLAŠEVIĆ
EDIN NUMANKADIĆ
HASAN SUĆESKA
RAGIB LUBOVAC ČELEBIJA
PETAR MARTINOVIĆ
ŽELIMIR MILADIN
BRANKO MILJUŠna vrh