Gradska galerija Bihać
ELEVEN SEVEN - UMJETNICI SVIJETA ZA SREBRENICU " 20.11. - 03.12.2008.
Eleven Seven je podrška inicijativi "Život u Srebrenici", projektu solidarnosti i prijateljstva između udruženja iz Bielle ( ne samo njih) i Fondacije "AWO Domovinska bašta" i njene "Kuće povjerenja" u Srebrenici, koja uz podršku Njemačkog ministarstva vanjskih poslova radi na pozitivnoj promociji Srebrenice.
Eleven Seven je kolektivna izložba humanosti i solidarnosti, otvorena za sve umjetnike svijeta , koju je prihvatilo više od osamdeset međunarodnih umjetnika, većinom sa prostora Balkana.Svi autori su pozvani da doniraju po dva rada, dimenzija 11x 7 inča, koji uz broj od 95 autora, koji je cilj postići, asocira na datum genocida u Srebrenici
(11 / 07 / 95). Sva djela sa ove izložbe bit će donirana budućem muzeju umjetnosti u Srebrenici, sa ciljem da umjetnošću pružimo nadu i udahnemo dušu budućnosti Srebrenice

Učesnici izložbe :

Jelena Vivoda
Gretel Fehr
Bozzini Flavia
Zsuzsa Dardal
Ruggero Maggi
Mihal Durovka
Fabio Bassa Vedovato
Thomas Boichi
Tullio Simoni
Valentina Pavarova
Giose Marongiu
Varda Breger
Paola Zorzi
Maja Strmecki
Behzad Hadžiahmetović
Ibrahim Bajrić
Mesud Midžić
Milica Rakić
Sejma Prodanović
Amela Hadžimejlić
Admir Mujkić
Mirsad Konstantinović
Sabina Siler Hudoklin
Monika Petrović
Mehmed Slezović
Cristina Cherchi
Antonio Grassi
Ugo Marinelli
Lucia Scofienza
Sergio Aimasso Mauri
Luciano Pivoto
Filomena Iride Spissu
Michele Protti
Giovanna Strada
Elisabetta Baudino
Maria Ester Joao
Daniele Badocco
Damiano Andreotti
Igor Gustini
Fikret Abdić
Burcu Yilmaz
Gulisilay Yilmaz
Halil Tikveša
Luigi Consolandi
Vincenzo Prellitta
Mithat Hrnčić
Tanja Pecanić
Edoardo Landi
Ahmet Ibukić
Mark Bovio
Mirsada Baljić
Kim Kyoung Ok
Husnija Topić
Džeko Hodžić
Mustafa Skopljak
Mehmed Zaimović

Seid Hasanefendić
Irfan Hozo
Edita Ibukić
Safet Zec
Mirsad Talić Cici
Meho Čaušević
Luciano Rossi
Alberto Cavalieri
Redžep Nikšić
Janez Muhvić
Fehim Husković
Elena Monaco
Branislav S.Marković
Gordan Pomorišac
Džafer Cerić
Vedran Babić
Riccardo Viotto
Samir Sinanović
Mehmed Smajić
Hasan Arnautović
Ismar Mujezinović
Tomislav Turkalj
Stipe Tomljenović
Mirza Morić
Sej Ramić
Mujga Dedić
Mustafa Latifić
Ajnuša Horozović
Massimo Corona
Rosa Santorona vrh