Gradska galerija Bihać
VII LIKOVNA KOLONIJA "ZA DJECU CENTRA DUGA" KULEN VAKUF 2008
Sedma umjetnička kolonija "ZA DJECU CENTRA DUGA" održana je 24.05.2008. godine u Kulen Vakufu pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Bihaća mr. Hamdije Lipovače.
Centar za djecu Duga je humanitarni projekt s ciljem zbrinjavanja djece koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljske zaštite, starosne dobi od rođenja do 6 godina. U proteklom periodu Centar je radio bez većih poteškoća zahvaljujući prijateljima koji su svojim donacijama nesebično pomogli radu Centra.

UČESNICI VII LIKOVNE KOLONIJE "ZA DJECU CENTRA DUGA"


Amela Harba - Bašović
Ante Brkić,
Seid Hasanefendić
Irfan Handukić,
Ahmet Ibukić Ami
Hamo Ibrulj
Admir Halilović
Muhamed Ćeif
Branka Turkić
Fikret Libovac
Miralem Brkić
Edin Numankadić
Drago Handanović
Amela Hadžimejlić
Hasan Čakar
Danijel Premec
Adis Lukač
Dževad Hozo
Halil Tikveša
Admir Mujkić
Salim Obralić
Stipe Hamulka
Avdo Žiga
Dženana Bekrić
Jasmina Kukavica
Mustafa Skopljak
Samir Sučeska
Rizo Bašić
Renata Popišta
Nela Hasanbegović
Irena Sladoje
Reza Mahan
Fikret Abdić Todo
Rasema Nahić
Dinko Šehić
Haris Rekanović
Muhamed Delić
Ibrahim Bajrić
Esmira Budimlić
Hasan Bekanović
Halid Alijagić
Mirsada Bulić
Hata Mašinović
Midhat Hrnčić Mido
Salih Pajazetović
Behzad Hadžiahmetović
Mehmed Smajić
Alaga Isaković
Adela Veletanlić
Husein Dervišević
Mesud Midžić
Mirsada Baljić
Mirsada Alagić ? Šabulić
Zarifa Velić
Irena Missoni
Edin Hasanić
Alisa Ramić
Ermin Emrić
Mirza Ibrahimpašić
Hašim Šahinović
Mehmed Veletanlić
Andi Veletanlić
Ismet Erdić
Ibrahim Šertović Bjeli
Derviš Hošić Dedo
Muhamed Ćeif
Mirsad Bašić
Rihard Skopljak
Meho Čaušević
Ibrahim Čizmić
Husnija Topić
Adnan Dupanović
Nermin Kasupović
Stanislav Tajić
Kasim Kašić
Mehmed Šiljdedić
Harun Hošićna vrh