Gradska galerija Bihać
"11 + 1" - 16.10. - 02.11.2008.
PREDGOVOR

Ovaj Predgovor nije nastao kao uputa ili smjerokaz za promatranje i razumijevanje ove izložbe, a pogotovo ne kao iznošenje vrijednosnog suda o pojedinim izloženim djelima, već isključivo kao tehnički dodatak koji će onima koji budu vidjeli ovu izložbu ili eventualno nakon izložbe budu imali ovaj katalog u rukama dati dodatne informacije o samim autorima i izložbi u cjelini. Sama izložba je postavljena u Gradskoj galeriji u Bihaću koja je otvorena 25.11.1998. godine, a termin izložbe se gotovo podudara sa desetogodišnjicom postojanja ove ustanove.
Usuđujem se reći da je u desetogodišnjem postojanju Gradske galerije u Bihaću ovo jedna od najznačajnijih izložbi iz razloga što se radi o mladim umjetnicima čije vrijeme tek dolazi i koji će u dogledno vrijeme svakako biti vodeća umjetnička snaga u našem regionu, ako ne i na svjetskoj umjetničkoj sceni.
Na ovj izložbi nazvanoj "11+1" izlaže jedanaest polaznika poslijediplomskog doktorskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i redoviti profesor Igor Rončević koji je ujedno i voditelj Odsjeka slikarstva na poslijediplomskom doktorskom studiju.
Značaj ove izložbe ogleda se u tome što u Bihaću prvi put imamo kolektivnu izložbu doktoranata umjetnosti, i to različitih smjerova : slikarstvo ( Mario Brakuza, Petra Lidia Ševeljević, Stjepan Šandrk, Ivan Tomasović, Meho Čeušević ), kiparstvo ( Jasika Vuco Češnjovar, Tihomir Matijević, Vanda Jurković), grafika ( Neven Šimić, Valentina Šuljić), medaljarstvo i mala plastika ( Luka Petrinjak).
Karakteristika ove izložbe je heterogenost medija i različitih pristupa u realizaciji djela koja je uveliko uvjetovana različitim afinitetima autora, njihovom različitom pristupu umjetnosti, kao i samim medijima u kojima se umjetnici izražavaju. Ono što učesnike ove izložbe okuplja na jednom mjestu, pored pripadnosti svijetu likovne umjetnosti, je, svakako, pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Promatrajući ovu izložbu u cjelini, uočava se da postoji gotovo zajednička putanja kojom se kreću ovi umjetnici bez obzira na međusobne različitosti, a koja se ogleda u stvaralačkom poletu, neopterećenošću kanonima, kao i u slobodi modeliranja svoje vizualne senzacije.
Ovdje se tradi o autorima koji su u procesu stjecanja interdisciplinarne naobrazbe koja zahtijeva svestrano educiranje, a koje će, zasigurno, omogućiti da svaki od njih ponaosob odgovori vlastitoj poetici, interesima, različitim pogledima i shvatanjima kroz individualne pristupe u umjetničkom stvaralaštvu.
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu na kojoj se školuju i rade učesnici ove izložbe je 11.06.2007. godine obilježila 100 godina svog postojanja, što samo po sebi govori o referentnosti ove ustanove.
2006. godine Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu je započela sa izvođenjem poslijediplomskih studija kojima studente osposobljava za umjetničko - istraživački i specijalistički rad. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu se izvode doktorski studij slikarstva, kiparstva i grafike, kao i poslijediplomski specijalistički studij medaljarstva i male plastike.
Na kraju želim da istaknem osobno zadovoljstvo što je Gradska galerija u Bihaću organizirala jednu ovakvu izložbu i ujedno želim da zahvalim svim učesnicima što su svesrdno prihvatili učešće na njoj. Očekujem da će organizovanje ove izložbe otvoriti vrata budućoj plodonosnijoj suradnji na polju kulture između susjednih i prijateljskih država Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Mr. Meho Čauševićna vrh