Gradska galerija Bihać
BOŽIDAR JAKAC 11.09. - 30.09.2008.
BIOGRAFIJA

Jakac Božidar, slikar i grafičar ( Novo Mesto), 16.07.1899. - 12.11.1989.

Podrijetlom iz Slovenskog Primorja. Studira 1919 - 1923 u Pragu slikarstvo kod J. Obrowskog i F. Thielea, a grafiku kod A.Brőmskog. U to vrijeme putuje radi studija u više navrata po Njemačkoj, u Berlinu portretira norv.kompozitora H.Saeveruda. Na kraju studija, godine 1923 priređuje u priškom Rudolfinumu prvu samostalnu grafičku izložbu; 1924 postaje ilustrator jubljanskog lista Jutro; 1925 odlazi na godinu dana u Pariz, odakle putuje u Tunis.
Godine 1925 ? 1928 profesor crtanja na Poljanskoj gimnaziji u Ljubljani.
Po drugi put boravi 1928 tri mjeseca u ¸Tunisu, a 1929 ? 1931 u USA i putuje od Atlantika do Pacifika. Ondje je intenzivno radio i donosio kući veoma velik broj slikarskih bilježaka, prema kojima je, u suradnji svog prijatelja Mirana Jarca, izdao 1931 dva bogato ilustrirana sveska Odmevi rdeče zemlje. Otad živi u Ljubljani kao slobodni umjetnik; 1936 posjećuje Norvešku,a nakon toga Mađarsku.
Okupacija ga je zadesila u domovini. U jesen 1943 odlazi u partizane , na zboru u Kočevju izabran u plenum Osvobodilne fronte i u AVNOJ. Sudjeluje kao delegat na histo. zasjedanju u Jajcu , gdje portretira maršala Tita i niz delegata. Za vrijeme boravka na oslobođenom teritoriju radi kao portretista, pejzažist, ilustrator i i ctrač.
Poslije Oslobođenja sudjeluje kod obnove umjetničkih organizacija ,muzeja i galerija ; jedan je od osnivača ljubljanske Akademije likovnih umjetnosti i njezi prvi rektor.
Od 1949 redovni član SAZU.na vrh