Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA SLIKA KOLEKCIJE " MESKA " PORODICE MANDŽIĆ IZ TUZLE " Jedan autor - jedna slika" - 18.04.2003. - 07.05.2003.
MESKA Mandžić Enver Suada Kenan Asja

IZ PREDGOVORA


Umjetnička zbirka porodice Mandžić vjerovatno je jedna od najvrednijih u našoj zemlji. Porodično kolekcionarstvo na Zapadu ima dugu tradiciju, budući da je decenijama već oslobođeno od predrasude da umjetnine samo u institucionalnom kontekstu mogu oplemenjivati sredinu u kojoj bivstuju. Evo, Suada i Enver su kroz nekoliko izložbi, u posljednjih deset godina, pokazali kako porodična zbirka umjetnina može obogaćivati kulturni ambijent. Likovni život Tuzle, čija imanencija je i izložbena aktivnost, time je obogaćen za još jedan znak svog identiteta.Odveć je nemoguće likovni život ovog grada percipirati bez umjetničke zbirke porodice Mandžić, kao bitne vrijednosti u tuzlanskoj kulturi općenito.
Budući da naše društvo još uvijek ne posjeduje kultiviran odnos prema ovoj vrsti individualnih postignuća, zadivljujuća je ljubav koju su Suada i Enver Mandžić iskazali prema likovnoj umjetnosti. priča o ovim znamenitim Tuzlacima, kolekcionarima, tu ne završava . Široko je polje njihovog interesovanja prema kulturnoj baštini : stare knjige o Bosni, numizmatika, filatelija, stare razglednice Tuzle, mostarskog Starog mosta..... Supružnici Mandžić su, uz svoje uspješne karijere, kolekcionarskom ljubavlju prema kulturnoj baštini - ispisali dosad nepostojeću stranicu kulturne hronike Tuzle. Njihovo djelo zaslužuje divljenje i poštovanje.
Fatmir Alispahić
"Jedan autor - jedna slika "
Nail Ćelović, Sead Čizmić, Nezir Čorbić, Mensur Memo Dervišević, Hilda Dugonjić, Amneris Handžić, Predrag Hegeduš, Zdravko Jojić, Goran Kecman, Mehmed Klepo, Miladin Lukić, Sead Musić, Mirsad Mustajbašić, Edin Numankadić, Salim Obralić, Dragan Panić, Nusret Pašić, Predrag Pejaković, Ljubomir Perčinlić, Smiljan Popović Vincenco, Rusmir Salihbegović, Ćazim Sarajlić, Meho Sefić, Vlado Stijepić, Miroslav Zovko, Edin Dervišević, Seid Hasanefendić, Ilijas Kruškić, Slavko Babić, Muradif Ćerimagić, Radoslav Tadić, Mehmed Zaimović, Dževdet Nikočević, Mevludin Ekmečićna vrh