Gradska galerija Bihać
MUHAMED ĐERLEK MAX - 13.05.2003. - 21.05.2003.
BIOGRAFIJA

Roden 1953. godine u Novom Pazaru. Dizajner - clan ULUPUDUS-a.
NAGRADE

# Specijalna nagrada za crtež na Svjetskom festivalu za karikaturu
# Arandelovac 89.
# II nagrada na Proljecnom salonu KLUS
# a 1989.
# II nagrada na konkursu za karikaturu " Pjer " 1990.
# II nagrada na Eko festivalu Nacionalnog parka " Kopaonik 91 "
# II nagrada na Svjetskom festivalu karikature " Moj pogled na svijet " , Beograd 1992
# I nagrada " Foligno " 1993, Italija
# I nagrada na Svjetskom festivalu karkature " Moj pogled na svijet " 1993
# Specijalna nagrada na festivalu u Ankari 1994
# Specijalna nagrada " Trento Italija " , 1994
# III nagrada na festivalu u Ankari 1997
# III nagrada na festivalu " Zlatna kaciga " , Kruševac 2001
IZ PREDGOVORA
POD SJENOM ZAMIŠLJENOG PUTNIKA
Đerlekove karikature jesu pogledi ili snimci iz niza neizrecivih uglova koji nadvladavaju predmet posmatranja, kazuju ponor vremena i covjeka ili demontiraju njegovu gizdavu famu u drecavoj današnjici. Kao po pravilu, Đerlek posmatracu nudi onaj uzdah iza koga je suvišan svaki komentar i u tom trenutku kida se misao o univerzalnom problemu ili o ovovremenskoj smicalici koju nam je pred oci bacila stvarnost.
Nakon ulaska u žižni detalj karikature, koji je najcešce u pokretu, posmatrac arhivira tretirani društveni problem ili stanje svijesti u bezbrojnu selekciju imenovanih i duboko proživljenih osjecanja te, uzdignute do samog humora, Đerlekove senzacije bivaju izvedene iz poredenja ili osjencene zamišljenim upitnikom koji se nadnosi nad naše sudbine. Ovaj postupak i volšebno nadahnuce koje se igra formama, stanjima, ljudima i društvenim tokovima, ucinili su da Đerlekova karikatura, kroz vremenske racve i lomove , ostane uzvišena kao sama misao i stamena kao kakav svjetionik na obali razuma.

Enes Halilovicna vrh