Gradska galerija Bihać
NAIL ĆELOVIĆ I AMNERIZ HANDŽIĆ - 04.11. - 14.11.2004. - Fotografije sa izložbe
http://www.ggbihac.ba/izlozbe/2004/handzic_fot1.jpg


http://www.ggbihac.ba/izlozbe/2004/handzic_fot2.jpgna vrh