Gradska galerija Bihać
NAIL ĆELOVIĆ I AMNERIZ HANDŽIĆ - 04.11. - 14.11.2004. - DJELA IZ PRIVATNE KOLEKCIJE "MESKA" TUZLA vlasnik ENVER MANDŽIĆ
NAIL ĆELOVIĆ

Biografija

Rođen 1964. godine u Priboju. Diplomirao 1987. godine i specijalizirao slikarstvo od 1988. godine do 1991. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u klasi prof. Ljubomira Perčinlića.
Član je ULUBiH (Udruženje likovnih umjetnika BiH), VVK / BRAK ( Udruženje likovnih umjetnika Voorburga, Holandija , SKCZH (Udruženja za umjetnost i kulturu južne Holandije).
Individualno izlagao 15 puta a kolektivno 30 puta.
Živi u Voorburgu u Holandiji.

e-mail nail.c@wanadoo.nl

PREDGOVOR

U prihvatanju iskustva suvremenih majstora intimizma u građenju enterijera i mrtvih priroda Nail Ćelović nalazi polazište i uporište svojih početaka. Svojevrsnom strpljivošću i upornošću on gradi i organizira svoja viđenja običnih stvari koje ga okružuju što mu služi kao polazište i izazov na vlastiti doživljaj viđenog. Taj svijet, prepoznatljiv u svojoj intimnosti, kod Ćelovića nosi osobnu poetiku i radoznalost koja će kasnijim njegovim radovima dati zrelije slikarske rezultate postupnog osvajanja čistote forme koja traga za oblikom koji ima u svojoj ukupnosti punoću atmosfere zadanog ambijenta (mrtva priroda, enterijer)
Prilazeći vrlo ambiciozno slikarskoj problematici on nastoji da se što prije oslobodi ranijih naznaka i prepoznavanja naznačenih motiva, ulazi u strukturu razrađenih površina sa kojima on sada organizira svoju sliku dajući joj novo rješenje. Naglašavajući snažni koloristički pristup, vodeći računa o postupnosti u namazu boje, on slici daje rezultate u kojima se prepoznaje njegov rukopis i svijet vlastite poetike.
Ljubomir Perčinlić, 1987.
Docent Akademije likovnih umjetnosti
Sarajevo

AMNERIZ HANDŽIĆ

Biografija

Rođen je 01.08.1958. godine u Mostaru. Akademiju likovnih umjetnosti završio je 1985.
godine, postdiplomski studij na istoj akademiji 1988. godine.
Do 1992. godine radio kao suradnik ? asistent na predmetu ?Vizuelna kultura?. Sada živi i radi u Švedskoj

Predgovor

Posljednjim radovima Amneriz Hadndžić se vraća bjelini. Bjelina materijala koji koristi tako da u njemu pravi proreze u koje utiskuje rastvoreni i raspadnuti papir i stvara organsku cjelinu onoga što je napravio stroj i na što djeluje čovječija ruka. Razmaci zasjeka i njihova širina su pravilni i nižu se u redovima, a zbir redova čini pravilne skupine. Tako se slika pojavljuje kao optička forma u kojoj duž proreza buja materija koja želi da izađe van napinjući površinu njenim otporom.
Eksperimentišući sa rastvorenom papirnom masom umjetnik tu masu nanosi na bjelinu gdje dobija formu razlivenog zapisa nabijenog informacijama sadržanim u rastvoru. Bijelim trakama rastvorena masa je vezana za bjelinu podloge , sačuvana od bijega. Konačan stadij trajne zaštite je zalijavanje papirne mase rastopljenim parafinom ispod koga se nadziru elementi od kojih je masa napravljena.
Da bi nas uveo u složen proces isčitavanja umjetnikovog htijenja on nam nudi i sliku od ljepljenih rezanih traka papira različite boje. To su trake izašle iz mašine za uništavanje dokumenata, uništavanje informacija koje papir nosi. Lijepeći trake u nizu, bez povezanosti boje i vrste papira, napisana je jedna nova poruka, vizuelni efekat smisla u besmislenom redanju istog. Amneriz je istraživač, čovjek nemirna duha, specifičnih poruka ispisanih rukopisom koji traži odgonetanje. Odgonetanje smisla tih poruka je višeslojno, višeznačno, doživljajno različito ,čulno svestrano.
Zbog toga se na Amnerizove slike čovjek vraća u nizu ponavljanja, čitajući ih u mikro ili makro rakursu, otkrivajući nove poruke i spoznaje.

Enver Mandžićna vrh