Gradska galerija Bihać
UMJETNOST MINIJATURE BIH 28.06. - 18.07.2004.
Po drugi put Tuzla u centar pažnje kulturne javnosti stavlja suvremenu minijaturu. Gotovo da je iznenađujuće zašto baš ovaj grad Ismeta i Ismara Mujezinovića i drugih slikara velikog formata , čija djela se mogu vidjeti na zidovima mnogih institucija, raznih objekata, pa i fasada , kao neki suvremeni bosanskohercegovački murali, poklanja svoju pažnju produkciji malog - "mini" ! - formata, što se u prostorima Bosanskog kulturnog centra u Tuzli , organizovanjem bijenala bosanskohercegovačke minijature, dešava, evo, po drugi put. Dakle, to već postaje donekle i tradicionalna manifestacija , kojom se želi probuditi pažnja šire likovne publike na neke oblike i formate likovnog stvaralaštva koji su razvojem likovnog izraza i napretkom tehnoloških mogućnosti likovne ekspresije ? fotografija ! ? već odavno potonuli u zaborav istorije. Zato je interesantno sa stanovišta hronike likovne scene zašto se baš danas i zašto se upravo u gradu Tuzli povećava interes za malim formatom , već odavno potisnutim na daleke margine recentnog likovnog stvaralaštva.
Odgovore , čini nam se, možemo tražiti u određenoj zasićenosti tuzlanske likovne sredine velikim "mega!" formatima, kao, rekli bismo, nekada gotovo dominantnim oblikom likovnog identiteta ovog centra, čije smo neke od predstavnika već pomenuli. Ta, rekosmo, ?zasićenost? slikarstvom velikih dimenzija gotovo da je danas prerasla u svojevrsni otpor prema svemu što ?mega? zahvatima želi da postane predmet naše pažnje i interesovanja. Taj bijenalni povrat malom formatu u Tuzli se doživljava kao tržišni interes za proizvedeno djelo . Likovni umjetnik je, naslućujemo, kada radi u malom formatu, najviše "svoj", zatvoren u taj neveliki format, zaljubljenik u svoju intimu i monolog sa samim sobom. Možda bi se zato moglo reći da je vraćanje ka malom formatu prije svega vraćanje ka samim izvorima stvaralaštva , u našem slučaju likovnog, gdje intimitet i subjektivizam autora, uz zrelost realizacije, postaju glavna mjerila kvaliteta kreativnosti.
Mali format - minijatura! ? je, tako, obrnuo relaciju autor ?publika . Publika je sada prinuđena i prisiljena da učini napor, da zakorači prema izloženom djelu, da u njemu kao zatvorenoj školjki otkrije zrno bisera, oslušne otkucaj slikarevog srca. U odnosu na likovno djelo publika je izgubila onu konformističku distancu preko koje je komunicirala sa autorom izloženog rada. Pred minijaturom gledalac postaje tragalac za skrivenim vrijednostima likovnog šapata, on mora da ga otkriva i sa strpljenjem istražuje. To je, čini se, znatno veći stepen humanizacije odnosa: djelo ? publika, pa zato tuzlanske bijenalne susrete sa minijaturom pozdravljamo i kao pokušaje da se na javnu kulturnu scenu vrate one umjetničke vrijednosti koje kriju u sebi djela u čije skrivene labirinte i tajne moramo "ući" sa punim respektom, kao u neke intimne spise i zapise umjetnika koji je, realizujući ih , vodio monolog u najvećoj mjeri sa samim sobom ?????????????
Vefik Hadžismailović

SPISAK UČESNIKA 2. BIJENALA

1. Aćif Hodović , Sarajevo
2. Adin Hebib, Sarajevo
3. Ado Opić, Sarajevo
4. Affan Ramić, Sarajevo
5. Ahmet Hundur, Tešanj
6. Ahmet Ibukić, Bihać
7. Ahmet Pinjić-Pindži, Sarajevo
8. Alaga Isaković, Bosanska Krupa
9. Alica Jakirević, Mostar
10. Alija Balta , Sarajevo
11. Alma Fazlić, Sarajevo
12. Almir Arnaut, Tuzla
13. Amar Porobić, Doboj
14. Amel Emrić, Tuzla
15. Amela Hadžimejlić, Sarajevo
16. Amela Harba, Sarajevo
17. Amila Smajlović-Država , Sarajevo
18. Amir Omerović, Njemačka
19. Angel Božić, Sarajevo
20. Avdo Kalesić, Tuzla
21. Avdo Žiga, Sarajevo
22. Began Turbić, Tuzla
23. Benjamin Muhamedbegović, Tuzla
24. Berina Bilajac, Lukavac
25. Berina Šuščević, Banja Luka
26. Biljana Vrbić- Mačak, Zavidovići
27. Boško Kućanski, Sarajevo
28. Cristiane Osane, Njemačka
29. Ćamil Osmanović, Puračići
30. Dajana Ajanović ,Sarajevo
31. Danaka Damjanović, Banja Luka
32. Dario Pehar, Mostar
33. Darja Ninić, Sarajevo
34. Darko Stanić, Sarajevo
35. Davor Mešić, Tuzla
36. Davorin Odić, Hrvatska
37. Dragan Gačnik, Zenica
38. Dragan Jančić ? Pločo, Sarajevo
39. Dragan Kordić, Mostar
40. Dragana Anđelić, Sarajevo
41. Dragana Vučković ?Nuić, Široki Brijeg
42. Dragica Kotroman, Tuzla
43. Džeko Hodžić , Sarajevo
44. Dževdet Nikočević, Sarajevo
45. Đulejman Isić, Tuzla
46. Đuro Fišer, Sarajevo
47. Đuro Lubarda, Kanada
48. Edin Dervišević, Tuzla
49. Eldar Bajramović, Tuzla
50. Emir Čengić, Sarajevo
51. Emir Šehanović, Tuzla
52. Enes Kavgić, Tuza
53. Enes Lević, Švedska
54. Enisa Pilavdžić, Tuzla
55. Fahrudin Selamović, Tuzla
56. Fehim Husković, Makedonija
57. Ferid Prcić, Austrija
58. Fikret Abdić- Todo, Velika Kladuša
59. Fikret Ibričić, Tuzla
60. Fikret Jahić, Tuzla
61. Goran Hrvić, Lukavac
62. Goran Kecman, Kanada
63. Gordana Mehmedović, Gračanica
64. Habiba Efendira, Visoko
65. Hajro Ishak, Visoko
66. Hamid Muhović, Sarajevo
67. Hana Čerkez, SAD
68. Hanna Schafer, Flensburg
69. Helena Polić, Sarajevo
70. Henning Hennenkanper, Njemačka
71. Hilda Dugonjić ? Mijatović, Vareš
72. Husein Nalić, Sarajevo
73. Ibrahim Bajrić, Bosanska Krupa
74. Ilonka Jasak, Sarajevo
75. Irfan Handukić, Zenica
76. Ismet Hodžić , Lukavac
77. Ismet Hrvanović, Tuzla
78. Izet Handžić, Tuzla
79. Jadranko Marić, Tuzla
80. Jagoda Gosto, Mostar
81. Jasminko Arnautović, Tuzla
82. Jelena Karanović, Banja Luka
83. Josipa Bralo, Vitez
84. Jusuf Suljanović, Švedska
85. Kasim Hašić, Velika Kladuša
86. Kemal Hromić, Sarajevo
87. Kemo Boloban, Sarajevo
88. Lejla Bešić, Sarajevo
89. Madžida Smajkić, Mostar
90. Maja Behmen- Novalić, Mostar
91. Maja Hrvanović, Lukavac
92. Marcus Wittmers, Njemačka
93. Marija Babović, Gračanica
94. Marina Trogrlić, Tuzla
95. Mario Šunjić, Mostar
96. Marko Pejović, Podgorica
97. Marta Dajčman, Sarajevo
98. Mehmed Klepo, Visoko
99. Mehmed Zaimović, Sarajevo
100. Meliha Teparić, Sarajevo
101. Mensud Kečo, Sarajevo
102. Merima Turbić, Tuzla
103. Midhat Hrnčić-Mido, Sanski Most
104. Miljan Vuković, Trebinje
105. Miodrag Manojlović, Mrkonjić Grad
106. Mirna Šimić, Sarajevo
107. Mirsad Hadžiefendić, Tuzla
108. Mirsad Mustajbašić, Sarajevo
109. Muhamed Bajramović, Zenica
110. Muhamed Ćeif, Sarajevo
111. Muhamed Čejvan- Aki, Banja Luka
112. Muhamed Gaš, Mostar
113. Mustafa Faljić, Zavidovići
114. Mustafa Skopljak, Sarajevo
115. Mustafa Varupa, Vitez
116. Nada Dobnik, Tuzla
117. Nada Martinović, Sarajevo
118. Nataša Klopić, Gradačac
119. Nedžib Suljević, Tuzla
120. Nermin Arslana, Njemačka
121. Nermina Mutevelić- Jeremić, Tuzla
122. Nezir Čorbić, Njemačka
123. Nihad Džibrić, Lukavac
124. Nijaz Omerović, Gradačac
125. Nurudin Škapurović, Tuzla
126. Pero Nikičević, Nikšić
127. Predrag Hegeduš, Njemačka
128. Radenko Milak, Donji Vakuf
129. Radivoje Lješić, Travnik
130. Radoslav Gašić, Sarajevo
131. Radoslav Tadić, Sarajevo
132. Raib Salihefendić, Sarajevo
133. Rajko Hercegovac, Njemačka
134. Renato Rakić, Gradiška
135. Rifat Zahirović, Tuzla
136. Risto Antunović, Beograd
137. Sadko Hadžihasanović, Kanada
138. Salko Pezo, Mostar
139. Samir Aganović, Tuzla
140. Samir Imamović, Lukavac
141. Samir Sufi, Tuzla
142. Savka Krčmar, Sarajevo
143. Sead Čerkez, Sarajevo
144. Sead Emrić, Bužim
145. Sead Šemsović, Sarajevo
146. Seada Delić, Gračanica
147. Sej Ramić, Bihać
148. Sekula Dugandžić, Lepenica
149. Senaid Buljubašić, Srebrenik
150. Senka Hukić, Tuzla
151. Siniša Pavlović, Visoko
152. Slavko Medunić, Brčko
153. Slobodan Bijeljac, Sarajevo
154. Slobodan Dimitrijević, Brčko
155. Smail Iftić, Sarajevo
156. Stanislav Tajić, Bosanska Otoka
157. Stipe Hamulka, Bihać
158. Šefik Arnautović, Sarajevo
159. Tatjana Rukavina, Sarajevo
160. Tihomir Bazina, Kočerin
161. Tihomir Tadić, Tuzla
162. Tomislav Perazić,Zenica
163. Tomislav Turkalj, Bihać
164. Vanja Nogo, Sarajevo
165. Veselin Brković, Trebinje
166. Vesna Jugović, Tuzla
167. Vinko Lamešić, Tuzla
168. Vjekoslav Čondrić, Travnik
169. Vladimir Puljić, Mostar
170. Vlado Stijepić,Ljubljana
171. Vlatko Zimer, Tuzla
172. Zdravko Jojić, Švedska
173. Zdravko Novak, Tuzla
174. Zijad Sakić, Lukavac
175. Zineta Dedić,Tuzla
176. Zlatan Filipović,Sarajevo
177. Zoran Kovačević ,Lukavac
178. Zoran Zelenika, Mostar
179. Zvonimir Požar ,Igrane
180. Željko Filipović, Sarajevo
181. Željko Gajić, Nova Topola
182. Željko Jelić-Kremenski, Prnjavor
183. Željko Marić, Mostar
184. Željko Peštić,Tuzla
185. Željko Žunić, Prnjavorna vrh