Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA SELVER BEGIĆ 22.01.2004. - 06.02.2004.
BIOGRAFIJA

Selver Begic roden je 21.09.1981. godine u Postojni (Slovenija). Osnovnu školu završava u Ljubljani, a srednju Umjetnicku školu završava 2002. godine u Bihacu. U periodu od 2002. do 2004. godine više puta je izlagao u okviru programa nevladinih organizacija. Trenutno živi u Bihacu, Cehajica mahala 18.

UMJESTO PREDGOVORA

Pojava Selvera Begica u bihackom likovnom životu, sasvim sigurno, nije slucajna. Rezultat je to dalekovidne odluke opcinskih vlasti da u okviru postojece srednje Muzicke škole oformi likovni smjer, cineci tako jedinstvenu Umjetnicku školu. Nesumnjivo kvalitetan i strucan rad u ovoj školi rezultirao je pojavom nekolicine mladih talenata od kojih su neki završili, a nekoliko ih je na razlicitim odsjecima Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Stoga ovu izložbu treba posmatrati u kontekstu ne samo izražavanja potpore radu mladog i darovitog Selvera Begica nego i valorizaciju dosadašnjeg rada Umjetnicke škole u Bihacu.na vrh