Gradska galerija Bihać
Izložba Admira Mujkića 07.11 - 23.11.2005 ( LISTOVI CIKLUSA "PUTOVANJE", MAPA "KRAJŠNICI" )
IZ PREDGOVORA

....................Admir Mujkić se već godinama svrstava u red"najmlađih bosanskohercegovačkih grafičara", iako mu ta titula
(uz dužno poštovanje) već odavno ne bi trebala pripadati. Između ostalog, jer je iza njega već značajan opus, kao i brojne nagrade i priznanja. A kako to obično biva , priznanja stižu najviše od kolega i kritike iz inostranstva.Mujkić nikada nije krio niti je pokušavao sakriti ko su njegovi grafički uzori. Učeći na primjerima starijih kolega (pitam se šta je u tome loše i neispravno) , koji su nesumnjivo dali veliki doprinos bosanskohercegovačkoj grafici, strpljivo i studiozno je krenuo na putovanje savladavanja grafičkih vještina.
Cilj putovanja je postizanje vlastitog izraza i umjetničke cjelovitosti između odabrane ( i savladane) tehnike i teme kojom se , iako to možda na prvi pogled nije uočljivo, opsesivno bavi još od svog prvog ciklusa grafika. To je tema koja je proistekla iz dubokog emotivnog i intelektualnog proživljavanja mladića nasilu pretvorenog u vojnika, koji je u ratnom beznađu i besmislu, po krajiškim bespućima, pokušavao da pronađe neko mentalno utočište. Našao ga je u legendama i pričama, među junacima i djevojkama, zmajevima i vilenjacima, u davnim vremenima kada su se čuda dešavala i kada se znalo šta je dobro, a šta zlo.
Zlo vrijeme u kojem se zatekao otvorilo mu je oči za do tada neprimijećenu i nepoznatu estetiku "običnog" krajolika.
Kud god je prolazio, susretao je ostatke i priče iz prošlosti, koji su godinama kasnije ponovo oživjeli na grafičkim listovima, noseći jasnu poruku da je u njima sadržana duhovno - estetska bit ovdašnjeg čovjeka - koliko god to iz današnje prerspektive djelovalo konzervativno.
Ova izrazito "zavičajna" komponenta u Mujkićevom grafičkom svijetu, u prvom čitanju se čini anahrona, ali formalno se u potpunosti naslanja na tradiciju bosanskohercegovačke grafike sedme i osme decenije - što je već ranije i konstatovano.
Ciklus grafika kojim se Mujkić predstavlja u bihaćkoj galeriji jedna je razvojna etapa na njegovom putovanju. Primjetan je pomak u odnosu na ranije cikluse, najvećim dijelom zbog skoro potpunog odsustva filigranskog crteža koji je bio prepoznatljiv, čak dominantan, na ranijim grafikama.Antropomorfna forma koja je u ranijem ciklusu "Putovanja" činila podlogu, u čijoj utrobi se nalazila "priča", evoluirala je u jasnije definisanu figuru ratnika, "Krajišnika". Od ranije prisutnih elemenata crteža, u maniru najboljih zanatlija kujundžija, ostale su samo naznake - zmajevi i sokolovi. U bosanskoj tradiciji, pa čak i jeziku, ova dav bića (simbola) pojavljuju se kao izrazito muški atributi za snagu, hrabrost, borbu, ali i ljepotu i ljudskost. Sagledavajući ciklus "Krajišnika", tematski, sa više aspekata, vjerujem da se Mujkić na ovaj način oprašta sa tempom koji ga intimno opterećuje i koj izvire iz nagonske potrebe za očuvanjem integriteta vremena, koje su on i njegovi prijatelji, i još mnogi u ovoj zemlji, proveli boreći se za neke ideale.............................
Maja Bobar


BIOGRAFIJA


Admir Mujkić je rođen 1972. godine u Sisku, Hrvatska.
Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafiku, upisao u klasi profesora Salima Obralića i diplomirao u klasi profesora Dževada Hoze. Član ULUBiH-a i Društva likovnih umjetnika Veles, Makedonija.
Živi i radi u Sarajevu.
Adresa : Obala Maka Dizdara3, Sarajevo 71000 BiH
Telefon : 0038733210369, 0038761244795
E-mail : otokar23@bih.net.ba
http://icondata.triennial.cracow.plna vrh