Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA UMJETNIKA NOVOG MESTA NATAŠA MIRTIČ I JOŽE KUMER - 22.06. - 11.07.2005.
NATAŠA MIRTIČ

Nataša Mirtič je rođena 1973. u Novom mestu. Diplomirala je 1997. godine na Odjelu za slikarstvo Akademije za likovnu umjetnost u Ljubljani kod prof. A.Jemca.
2001. godine je završila magisterij, smjer grafika, kod prof. L. Logara. Od 2000 godine je članica Udruženja slovenskih likovnih umjetnika. Radi i živi u Novom mestu kao slobodna umjetnica
Adresa : Nataša Mirtič, Seidlova 64, 8000 Novo mesto, Slovenija
e-mail . natasa.mirtic@guest.arnes.si


JOŽE KUMER

Jože Kumer je rođen 10.septembra 1953. godine u Novom mestu. Diplomirao je smjer slikarstvo 1982. godine na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani kod prof. A.Jemca i M. Butina. Živi i radi u Dolenjskim Toplicama. Imao je više od 30 samostalnih i grupnih izložbi u Sloveniji i inostranstvu.
Adresa : Jože Kumer , Na griču 4, 8350 Dolenjske Toplice , Slovenijana vrh