Gradska galerija Bihać
STUDENTI DIZAJNA AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO I TEHNIČKOG FAKULTETA BIHAĆ - 09.06. - 15.06.2005.
Predgovor

Ova prezentacija radova studenata Akademije likovnih umjetnosti iz Sarajeva i Tehničkog fakulteta iz Bihaća je rezultet dugogodišnje saradnje ove dvije visokoškolske ustanove na području dizajna .
Veliki broj nastavnika i saradnika ALU, na kojoj studij dizajna postoji već više od 20 godina, učestvovalo je i učestvuje u izvođenju nastave na tehničkom fakultetu u Bihaću, na smjerovima dizajna tekstila i odjeće i dizajniranja proizvoda od drveta i, zapravo, bili su inicijatori formiranja ovih smjerova zbog potrebe educiranja specijaliziranog kadra za tekstilnu i drvoprerađivačku industriju koje u ovoj regiji imaju izuzetno dugu trediciju .

Dizajnerski smjerovi Tehničkog fakulteta formirani su akademske 1997 / 98 godine (na Tekstilnom i Drvnoindustrijskom odsjeku koji su potekli iz dugogodišnje aktivnosti Više Tekstilne i Više Mašinske škole) i već je prva generacija koja je završila dvogodišnji studij dizajna u Bihaću našla svoje mjesto u proizvodnji.
Potreba za ovakvim kadrom je višešestruko naglašavana u kontaktima sa predstavnicima drvne i tekstilne industrije koje bi trebalo da se mnogo agresivnije angažiraju u podršci ovog sudija i ova izložba ima za cilj da upozori širi krug privrednika sa rješenjima i mogućnostima, u ovom slučaju, dizajniranja proizvoda od drveta.

Ovom prigodom želimo odati priznanje preminulom profesoru Zdenku Praskaču, jednom od najistaknutijih dizajnera namještaja na području ex-Jugoslavije koji je bio spona između Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i Tehničkog fakulteta u Bihaću i zajedno sa svojim saradnikom Mirzetom Mujadžićem, i kolegama iz Sarajeva, izveo prve generacije studenata.
Rad sa novim generacijama nastavljaju mlađe kolege, doc.Salih Teskeredžić sa ALU Sarajevo i ass. Aida Husetić sa TF Bihać u okruženju koje je sa posebnim razumijevanjem i naklonošću dekana TF prof.dr.Isaka Karabegovića dovedeno na zavidan tehnološki nivo uz materijalnu podršku WUS-a i USAID-a .

Prof. dr. Zinaid Raljević

Izlagači

Tvrtko Bojić, Davor Midžić, Sandin Međedović, Jadran Crnogorac, Tea Petrović, Katarina Matić, Benjamin Kalić, Maja Spužević, Dina Šerić, Emina Softić, Aida Herceg, Hatidža Hadžimuhamedović, Nataša Petrović, Ida Telalbašić, Isa Šarić, Miro Špužević, Tatjana Kovačević, Srđan Jeftić, Amela Jodanović, Nurfet Burzić, Timur Haračić, Lana Nogo, Samina Zajko, Bojan Mustur, Sabina Nikšić, Katarina Peter, Janja Stijepić, Dino, Adnan Šabić, Jasmina Omeragić, Refik Kamenjaković, Alma Šarić, Elvedina Musić, Damir Kozlicana vrh