Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA MODNO-EROTSKE FOTOGRAFIJE + PERFOMANS DAVID CAPONE - 21.11. - 05.12.2006.
Fotograf David Capone čovjek je magične kreativnosti. Vješto se oslanja na svoj osjećaj za svijetlo i boje kojima oživljava maštu emocije posmatrača.
Modnoj fotografiji pristupa manirima ikonopisca što je tajna uspjeha ovog fotografa i dokaz poznavanja temelja svih inspiracija - besmrtnosti.
Vidjeti najljepše u stvorenjima sposobnost je onih koji daruju vječni život.
Želim da moje radove čovječanstvo vijekovima nakon mene gleda očima ovog čovjeka.

Davor Sladaković, modni dizajnerna vrh